Jani Aurell ja pojat Leo ja Frans

Jani Aurell ja pojat Leo ja Frans

Ylemmillä AMK-opinnoilla lisäpontta omaan osaamiseen

31.3.2016

Jani Aurell ja pojat Leo ja Frans

Kari Marttila ja Jani Aurell syvensivät osaamistaan SeAMKin ylemmillä AMK-opinnoilla. Kari valmistui Sosiaalialan ylemmästä tutkinto-ohjelmasta tänä keväänä, Jani jo vuosi sitten Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksesta.

Viidellä eri yläkoululla kuraattorina työskentelevän Karin mielestä mielenkiintoisinta sosionomin ylemmässä amk-koulutuksessa olivat johtamiseen liittyvät opinnot. Opinnäytetyönsä hän teki koulukiusaamisesta.

Wärtsilän Energy Solutionissa työskentelevä Jani kokee, että insinöörin ylempi amk-koulutus antoi paremmat valmiudet esimiestyöskentelylle ja eri asiantuntijaryhmien työskentelyn ohjaukselle.

  • Strategisen johtamisen ja Talouden johtamisen kurssit olivat työmäärältään ehkä jopa hieman työteliäitä, mutta oppimisen kannalta koulutuksen parasta antia, Jani kehuu.

Molemmat miehet kiittelevät työnantajaansa opintojen mahdollistamisesta töiden ohessa.

  • Työn ja opintojen yhdistäminen sujui, kun oli riittävän määrätietoinen tehtävien kanssa. Työnantajakin oli myötämielinen lähiopetuspäiviin tarvittavien vapaapäivien suhteen, Kari kertoo.

Haku SeAMKin opintoihin päättyy 6.4. klo 15. Tarjolla on viisi ylempää amk-koulutusta, myös agrologin ylempi amk-koulutus. Opinnot alkavat syksyllä.

Tutustu tarkemmin www.seamk.fi/haku

« Takaisin