Havainnekuva Virroille suunniteltujen tuulivoimaloiden koosta.

Havainnekuva Virroille suunniteltujen tuulivoimaloiden koosta.

Virroilla suunnitellaan isoja tuulivoimala-alueita

21.4.2022

Virroilla suunnitellaan alueita, joihin on tarkoitus sijoittaa Suomen toistaiseksi suurimmat tuulivoimalaitokset. Suunnittelualueita ovat mm. Kurjenkylän ja Kihniön rajan alue, yhteensä 28 tuulimyllyä sekä Äijännevan ja Toisveden vasemman haaran alue, johon tulisi kymmeniä tuulimyllyjä. Tuulivoimalat sijoittuisivat lähimmillään alle 2 kilometrin etäisyydelle kiinteistöistä.

Kurjenkylän tuulivoima-alueen kaavoitus on käynnistynyt. Virtain kaupunginkaupunginhallituksen jäsenet olivat kokouksessaan 28.3.22 tuulivoimalahankkeen kaavoituksen käynnistämisen kannalla, lukuun ottamatta yhtä kaupunginhallituksen jäsentä.

- Virroille suunnitteilla olevat tuulivoimalaitokset ovat huomattavan isoja. Yhden tuulivoimalaitoksen korkeus olisi 300 metriä, ja 4 metrin syvyinen perustus painaisi 2 miljoonaa kiloa. Vertailun vuoksi Näsinneula Tampereella on 168 metriä korkea, joten suunnitteilla olevat voimalaitokset olisivat korkeudeltaan lähes kaksinkertaisia. Tuulivoimalaitoksen 300 metrin korkeus vastaa noin 15 tukkipuun pituutta.

- Toisveden reunamilta Äijännevan suuntaan suunniteltu tuulivoimapuisto olisi kooltaan noin 400 hehtaaria. Herraskylän alueelle ulottuva tuulivoimalaitos olisi Virtain keskustaa lähinnä oleva alue. Etäisyys Ranta-Keituriin olisi alle 5 kilometriä, Marja Mäkinen ja Pirjo Ala-Kaarre taustoittavat.

Virroilla on erityisen paljon loma-asuntoja mm. Toisveden rannalla. Loma-asukkaille ja seutukunnan vakituisille asukkaille aiheuttaa pohdintaa mahdollisen tuulivoimapuiston vaikutukset. Kiinteistöjen ja maa-alueiden arvon lisäksi huolestuttavat melu-, näkö- ja maisemahaitat.

Pohdintaa aiheuttavat lupaukset virtolaisille ”vihreästä ja edullisesta sähköstä”. Todennäköisesti sähkö syötettäisiin pääasiassa voimalinjoja pitkin pörssisähköksi valtakunnan verkkoon. Haittana nähdään myös voimalinjojen vetämiseen käytetyt maa-alueet ja vaara alueiden pakkolunastamisesta. Plus-merkkisenä nähdään maa-alueiden mahdollisista vuokraamisesta saatavat tulot.

« Takaisin