Väylä vastaa Suomen väylien suunnittelusta, kehittämisestä ja ylläpidosta

29.12.2018

Väylä vastaa Suomen väylien suunnittelusta

 

Tulevaisuuden liikennejärjestelmä muodostuu palveluiden, tiedon ja infran yhteen toimivasta kokonaisuudesta. Tähän haasteeseen vastaa osaltaan ensi vuoden alusta toteutuva liikennehallinnonuudistus.

Liikennevirastosta tulee uudistuksen myötä väylistä vastaava virasto, Väylä.
Väylä on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen liikenneverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Väylä on vahva tilaajavirasto, joka työllistää välillisesti yli 12 000 henkeä. Vuosibudjettimme on noin 2 miljardia euroa, väyläomaisuutemme arvo on noin 20 miljardia euroa.

Väylä toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina. Lisäksi se vastaa liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä.

Väylälle lähivuosien tärkeitä tehtäviä tulee olemaan 12-vuotisen liikennejärjestelmä-suunnitelman valmisteluun ja sen toteuttamiseen osallistuminen. Muita keskeisiä tulevaisuuden haasteita ovat mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksiin vastaaminen väylänpidossa, alueiden saavutettavuuden ja kaupungistumiskehityksen tukeminen sekä luonnollisesti väylien rahoituskysymys. Liikenneverkkoa tulee kunnossapitää ja kehittää vastaamaan elinkeinoelämän ja kansalaisten muuttuviin tarpeisiin. Väyliin investoiminen edistää koko maan kilpailukykyä ja ihmisten hyvinvointia.

Väylän tehtävänä on vastata liikkumisen muutoksen synnyttämiin asiakastarpeisiin tehokkaasti ja vastuullisesti sekä tuottaa yhteiskunnalle kasvun alusta toimivan ja turvallisen infran muodossa. Väylä huolehtii sovitusta liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Lisäksi Väylä edistää osaltaan infra-alan kehitystä ja vastuullista rakentamista.

 

« Takaisin