Laki velvoittaa kuljettajaa varautumaan siihen, että hän voi tarvittaessa pysähtyä ennen suojatietä. Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva.

Laki velvoittaa kuljettajaa varautumaan siihen, että hän voi tarvittaessa pysähtyä ennen suojatietä. Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva.

Vauhti vahingoksi suojateillä

12.8.2021

Liikenneturvan tuoreessa kyselyssä autoilijat kokevat vahvuudekseen jalankulkijan huomioimisen suojatiellä. Taajamanopeuden kunnioittaminen koettiin tätä heikommaksi puoleksi. Nopeusrajoitusten noudattaminen on tärkeä tekijä suojateiden ja risteystilanteiden turvallisuudelle. Näin koulujen alkaessa Liikenneturva kampanjoi turvallisten risteys- ja suojatietilanteiden puolesta.

Liikenneturva kysyi kesän alussa autoilijoiden kokemuksia omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan kuljettajana. Vastanneista 84 prosenttia piti jalankulkijan huomioimista suojatiellä vähintään melko vahvana puolenaan. Nopeusrajoituksen noudattamista taajamassa piti vahvuutenaan selvästi tätä vähemmän, vain 66 prosenttia. Joka kymmenes koki sen heikkoudekseen.

Liikenneturvan aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi muistuttaa, että nopeusrajoituksen noudattaminen vaikuttaa myös suojateiden turvallisuuteen. Etenkin taajamassa pieneltäkin tuntuvat nopeuden ylitykset voivat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden vinkkelistä saada liikenteen tuntumaan turvattomalta.

”Riittävän alhainen nopeus on tehokkain tapa lisätä suojateiden turvallisuutta. Taajamanopeusrajoituksilla pyritään parantamaan jalan ja pyörällä liikkuvien turvallisuutta. Tilanteeseen sopivalla vauhdilla ajaessa ehtii havainnoida sekä erilaiset tilanteet että muut liikkujat tarpeeksi ajoissa – ja sen jälkeen tehdä tarvittavat toimenpiteet, kuten pysähtyä antamaan jalankulkijalle esteetön kulku suojatien yli ilman äkkijarrutuksia. On muistettava, että laki velvoittaa kuljettajaa varautumaan siihen, että hän voi tarvittaessa pysähtyä ennen suojatietä”, Kinisjärvi tiivistää.

Väistämissääntöjen kertaus paikallaan

Näin koulujen alussa Liikenneturva kampanjoi väistämissäännöistä. Konkreettisilla tilannekuvilla pyritään hälventämään niitä epäselvyyksiä, joita liittyy risteystilanteisiin ja kuljettajien velvollisuuksiin väistää erityisesti jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Liikenneturvan kyselyssä kuljettajista ainoastaan kolme neljästä piti liikennesääntöjen osaamista vahvana puolenaan. Hieman tätä useampi koki kuitenkin noudattavansa liikennesääntöjä.

”Tahtotilaa noudattaa sääntöjä siis on, mutta omasta osaamisesta ollaan ehkä hieman epävarmoja.  Varmuutta osaamisestaan saa ainoastaan kertaamalla sääntöjä. Maltillinen vauhti risteyksiä lähestyttäessä antaa myös aikaa tehdä tilannearvion, tiedostaa ketä on väistettävä ja myös havainnoida jalankulkijat ja pyöräilijät oikea-aikaisesti”, vinkkaa Liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi.

« Takaisin