Kuvanottohetkellä työkohde oli Valkeisennevan luomalla Markus Perälän maalla, jossa Timo Loukasmäen koneen edustalla ovat koneyrittäjä Raine Sirèn, kuljettaja Mikki Hietaharju, Risto Perälä ja Raimo Ekman. Takana olevan luoman syvyys on lähes kolme metriä.

Kuvanottohetkellä työkohde oli Valkeisennevan luomalla Markus Perälän maalla, jossa Timo Loukasmäen koneen edustalla ovat koneyrittäjä Raine Sirèn, kuljettaja Mikki Hietaharju, Risto Perälä ja Raimo Ekman. Takana olevan luoman syvyys on lähes kolme metriä.

Valta- ja laskuojat vetokuntoon Peräseinäjoen Ojajärvenkylällä

24.3.2016

Kuvanottohetkellä työkohde oli Valkeisennevan luomalla Markus Perälän maalla, jossa Timo Loukasmäen koneen edustalla ovat koneyrittäjä Raine Sirèn, kuljettaja Mikki Hietaharju, Risto Perälä ja Raimo Ekman. Takana olevan luoman syvyys on lähes kolme metriä.

Taisto Järvinen

Poikkeuksellisen mittavassa projektissa ojia perataan yli 12,5 kilometriä

Melkoinen ojasavotta on menossa Peräseinäjoen Ojajärvenkylällä, kun noin kolmekymmentä vuotta perkaamatta olleet luomat sekä lasku- ja valtaojat kaivetaan siihen kuntoon, että vesi pääsee virtaamaan vapaasti sille kuuluviin kohteisiin.

Yhteensä perattavia ojia on 12 560 metriä, josta määrästä isompia ojia, jopa 2,5 – 3 metrin syvyyteen kaivettavia pääuomia on 3500 metriä. Loput noin 9000 metriä on pienempiä ojia.

Ojien perkauskohteen päätoimitsija Raimo Ekman sanoo ojasavotan päällimmäisenä tarkoituksena olevan veden kulun parantaminen, josta hyötyjä tulee viljelyyn, metsän kasvuun ja liikkumiseen alueella.

  • Ojien kunnostusalueella on 73 maanomistajan maita. Alueella on tieverkosto, jonka johdosta on tehty kaksi massiivista betonisiltaa ja 23 kappaletta 400 – 1000 millimetrin rumpuja kulkuyhteyksien parantamiseksi.
  • Työmaa käynnistyi viime vuoden lopulla ja sen piti valmistua keväällä, mutta tammikuun pakkaset, vesitilanne ja kovan kallion räjäytystyöt yli 200 metrin matkalta jopa 60 senttimetrin syvyyteen ojan pohjasta ovat jonkin verran viivästyttäneet työn etenemistä.

Ojaluoman ojitushankkeen kustannusarvio on 200 000 euroa.

Hyvä aika työntekoon

Työkohteen valvoja Risto Perälän mukaan oli korkea aika käynnistää ojien perkaaminen, huoltoväli oli nimittäin venähtänyt turhan pitkäksi. Tänä päivänä tilanne on hyvä, kun koneita ja miehiä on saatavana. Työkohteen kiinnostavuudesta kertoo se, että urakkatarjouksia tuli yhteensä kuusi.

  • Ojat kunnostettiin aikanaan valtion varoilla. Nyt ollaan liikkeellä pääosin maanomistajien rahalla. Tilannetta toki helpottaa ely-keskuksen, Seinäjoen kaupungin ja yritysten mukanaolo. Tässä hankkeessa haetaan samalla toimintamallia tulevaisuutta ajatellen.
  • Ojien perkaamisen ansiosta alueelle ja sen maanomistajille tulee monia hyötyjä. Etuja on myös Vapolle, jolla on alueella varauksia. Merkittävää on lisäksi maapohjan arvon nousu.

Ojaluoman ojienkunnostushankkeen toimitsijamiehet pitävät projektia ainutlaatuisena ja varsin haastavana. Oma kuvionsa on ollut maanomistajien näkökantojen sopeuttaminen. Sovittelujen ja keskustelujen tiellä on menty eteenpäin. Sitä mukaa, kun työ etenee ja erinomainen työnjälki näkyy, niin tyytyväisyys hanketta kohtaan valtaa alaa.

Ojienkunnostushankkeen toimitsijamiesryhmään kuuluvat lisäksi Markus Perälä, Pentti Taikina-aho, Börje Heikkilä, Timo Niemi ja Pentti Sarasmo valvojana. Vesa Mäki-Ikolan työnä ovat hallinto, kirjanpito ja rahoitusasiat.

« Takaisin