Tietokirjan tekstit paljastavat uusia puolia 45 historiallisesta ja nykypäivän henkilöstä, 3 fiktiivisestä hahmosta sekä 6:sta metsän eliöstä.

Tietokirjan tekstit paljastavat uusia puolia 45 historiallisesta ja nykypäivän henkilöstä, 3 fiktiivisestä hahmosta sekä 6:sta metsän eliöstä.

Uutuuskirja esittelee kokoelman merkityksellisiä metsätyyppejä

7.5.2024

Merkityksellisiä metsätyyppejä on tietokirja henkilöistä, joiden elämä on kietoutunut jollain tapaa yhteen metsien kanssa. Nämä metsätyypit ovat toimillaan vaikuttaneet siihen, miten suomalaiset näkevät metsät, metsäluonnon ja metsien käytön. He ovat saaneet aikaan asioita, jotka liittyvät jokaisen suomalaisen arkeen, vaikka emme sitä ajattelisi.

Teos esittelee tekstein ja kuvin 45 historiallista ja nykypäivän henkilöä sekä 3 fiktiivistä hahmoa. Lisäksi kirja nostaa esille 6 metsän eliötä, joilla on oma, arvaamattoman tärkeä roolinsa ekosysteemissä.

Useimmiten julkisuudessa esiin pääsevät alalla laajasti tunnetut henkilöt, ”suurmiehet”.

”Yhtä tärkeitä henkilötarinoita löytyy paljon enemmän, kun metsää tarkastellaan monista näkökulmista. Näkökulmat voivat liittyä paitsi yhteiskuntaan, politiikkaan ja talouteen, myös tavallisten ihmisten arkeen, työhön ja harrastuksiin tai metsän merkityksiin”, Suomen Metsämuseo Luston kehittämisjohtaja Leena Paaskoski sanoo.

Merkityksellisiä metsätyyppejä -kirjasta selviää esimerkiksi, kuka oli se kuuluisa poliitikko, joka aloitti metsämarjojenkin pakastamiseen käytettävien Tupperware-astioiden maahantuonnin. 

Teos esittelee tunnettuja metsäalan vaikuttajia N. A. Osarasta Hans Gutzeitiin sekä laajan joukon luonnosta innoituksensa saaneita tai tehometsätaloutta kritisoineita taiteilijoita, esimerkiksi Anni Swanin, I. K. Inhan sekä Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon.

Teos on tehty Metsämuseo Lustossa. Tekstit kirjoittanut Anu Huttunen kertoo, että toisista henkilöistä tarkempaa tietoa löytyi helposti, toisista sitä oli kaiveltava: ”Metsäisiä sitaatteja ja anekdootteja oli toisilla valtavasti, joidenkin kohdalla tuli ihan hiki etsiessä.”

Huttusen mukaan teoksen metsätyyppejä yhdistää se, että jokainen on halunnut tehdä jotain hyvää siinä ajassa, missä on elänyt. Kirjoittajalle läheisimmäksi hahmoksi tuli Ilma Lindgren. Tämä osoittautui poikkeuksellisen rohkeaksi ihmiseksi, joka oli valmis taistelemaan jokaisenoikeuksien puolesta oikeudessa asti. 

Kirjan hahmoihin voi tutustua myös toukokuussa 2024 avautuvassa Metsämuseo Luston näyttelyssä Metsäsuhteiden maa. Näyttelyssä tarinat luetaan näytöiltä ja niiden esittämistapa on jopa pelillinen. 

”Siinä voi testata omaa tietämystään hahmojen metsään liittyvistä kytköksistä. Monien heistä metsäsuhteet ovat odottamattomia ja yllättäviä”, kehittämisjohtaja Paaskoski toteaa.

« Takaisin