Valtatielle 8 asennetaan uusia älykkäitä riistavaroitusjärjestelmiä kolmeen kohteeseen hirvieläinonnettomuusmäärien vähentämiseksi Mustasaaressa ja Uudessakaarlepyyssä. Kuva: Innotrafik Oy

Valtatielle 8 asennetaan uusia älykkäitä riistavaroitusjärjestelmiä kolmeen kohteeseen hirvieläinonnettomuusmäärien vähentämiseksi Mustasaaressa ja Uudessakaarlepyyssä. Kuva: Innotrafik Oy

Uusia älykkäitä riistavaroitusjärjestelmiä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maanteille

15.11.2023

Valtatielle 8 asennetaan uusia älykkäitä riistavaroitusjärjestelmiä kolmeen kohteeseen hirvieläinonnettomuusmäärien vähentämiseksi Mustasaaressa ja Uudessakaarlepyyssä. Hanke toteutetaan Suomen riistakeskuksen, paikallisten riistanhoitoyhdistysten, LähiTapiola Pohjanmaan, InnoTrafik Oy:n ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. 

Hirvieläinonnettomuudet Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella tapahtuu vuosittain erittäin paljon hirvi- ja hirvieläinonnettomuuksia. Viiden vuoden tarkastelujaksolla 2018-2022 hirvieläinonnettomuuksien määrä on kasvanut 23 %. Positiivista on, että samanaikaisesti henkilövahinkoon johtaneiden hirvieläinonnettomuuksien määrä on laskenut 22 %. Ero selittyy metsäkauris- ja metsäpeuraonnettomuuksien määrän voimakkaalla kasvulla. Metsäkaurisonnettomuudet eivät tyypillisesti johda henkilövahinkoihin eläimen pienen koon ansiosta, ja metsäpeuraonnettomuudet muodostavat kasvusta huolimatta vain noin 5 % alueen hirvieläinonnettomuuksista. Eläinonnettomuusmäärien vuosittainen vaihtelu on suurta ja hirvieläinkantojen koko vaikuttaa siihen merkittävästi. 

Uudet järjestelmät vaikuttavimpiin kohteisiin valtatielle 8 

Uudet optimaaliset hirvivaroitusjärjestelmät on otettu käyttöön valtatiellä 8 Mustasaaressa Maalahden rajalla välillä Bergbacken-Riimala ja Uudessakaarlepyyssä välillä Sandås-Ytterjeppo.

Optimaalinen varoitusjärjestelmä tarkoittaa korkeimman onnettomuusriskin aikaan aamu- ja iltahämärässä vilkkuvaa hirvivaroitusmerkkiä. Varoitusajankohdat perustuvat onnettomuushistoriatietoihin. Näiden lisäksi täydennetään valtatiellä 8 Vassorinlahdella olevaa riista-aidan, riista-alikulkukäytävän ja äänimajakoiden muodostamaa kokonaisuutta kolmella uudella äänimajakalla. Äänimajakat vaikuttavat hirvien ja muiden riistaeläinten käyttäytymiseen. Laite tunnistaa lähestyvän eläimen, jolloin alkaa kuulua ihmispuhetta sisältävä nauhoitus. Äänen kuullessaan eläin kääntyy ympäri, eikä tuli tielle asti. Aiemman kokemuksen perusteella äänimajakat estävät hirvien pääsyn riista-aidan väliin t-risteyksissä tehokkaasti. Tavoitteena on opettaa riistaeläimet kulkemaan valtatien 8 alittavan riista-alikulkukäytävän kautta nykyistä paremmin.

« Takaisin