Aktiivisena liikkumismuotona pyöräilyllä on positiivisia vaikutuksia muun muassa terveyteen ja toimintakykyyn. Kuva: Nina Mönkkönen / Liikenneturva.

Aktiivisena liikkumismuotona pyöräilyllä on positiivisia vaikutuksia muun muassa terveyteen ja toimintakykyyn. Kuva: Nina Mönkkönen / Liikenneturva.

Uusi selvitys pureutuu ikääntyneiden pyöräilyn turvallisuuteen

24.5.2023

Pyöräilyllä on positiivisia vaikutuksia myös myöhäisessä aikuisiässä. Ikääntyneiden pyöräilyyn liittyy kuitenkin turvallisuusriskejä ja ikäryhmä erottuu myös onnettomuustilastoissa. Ehdoitta ei pyöräilyä voikaan suositella kaikille ikääntyneille. Liikenneturvan tuore selvitys tarkastelee ikääntyneiden turvallisen pyöräilyn edellytyksiä ja miten niitä voidaan tukea.

Tilastot kertovat, että ikääntyneet ovat yliedustettuina vakavissa pyöräilyonnettomuuksissa. Aktiivisena liikkumismuotona pyöräilyllä on kuitenkin paljon positiivisia vaikutuksia muun muassa terveyteen ja toimintakykyyn.

”Ikääntyessä keho haurastuu ja sairauksien esiintyminen väestötasolla kasvaa. Iäkkäämpi keho vahingoittuu vakavasti nuorempaa todennäköisemmin, vaikka törmäyksen tai kaatumisen voima olisi sama. Nämä riskit eivät kuitenkaan ole syy kategorisesti suositella iäkkäille pyöräilystä luopumista. Kun tiedämme pyöräilyn positiiviset vaikutukset, halusimme Liikenneturvassa tuottaa lisää tietoa siihen, miten ikääntyneiden pyöräilyn turvallisuutta voitaisiin tukea”, taustoittaa Liikenneturvan suunnittelija, psykologi Jyrki Kaistinen.

« Takaisin