Suomen yleisimpiin kahlaajiin kuuluva taivaanvuohi luokitellaan Euroopan laajuisesti vaarantuneeksi. Kuva: Petri Vainio.

Suomen yleisimpiin kahlaajiin kuuluva taivaanvuohi luokitellaan Euroopan laajuisesti vaarantuneeksi. Kuva: Petri Vainio.

Tikkoja riittää – harakat vähenemässä

24.8.2022

Tomi Olli

Luonnontieteellisen keskusmuseon yhteistyössä BirdLifen kanssa koordinoimien pesimälinnustolaskentojen mukaan Suomessa pesi tänä kesänä erittäin runsaasti muun muassa käpy- ja harmaapäätikkoja, kottaraisia ja pohjansirkkuja. Harmaapäätikan pesimäkanta on moninkertaistunut tämän vuosituhannen aikana, ja se saavutti jälleen uuden huippulukeman.

- Maailmanlaajuisesti uhanalainen pohjansirkku on toipumassa vuosikymmeniä kestäneestä taantumasta, Suomen kanta on jopa kolminkertaistunut kahdessa vuodessa. Runsastumista ei ole kuitenkaan tapahtunut Suomen eteläosassa, mistä laji on 1990-luvun jälkeen lähes kadonnut, todetaan BirdLife Suomen tiedotteessa.

Viime vuosikymmeninä runsaasti lisääntyneitä sepelkyyhkyjä, mustarastaita ja pikkuvarpusia on laskennoissa havaittu tänäkin kesänä ennätyksellisen paljon. Lisäksi kurkia on havaittu Etelä-Suomessa yhä enemmän.

Tämän kesän laskennoissa havaittiin poikkeuksellisen vähän Suomen runsaimpiin lintulajeihin kuuluvia punarintoja ja pajulintuja.

- Viime kesään verrattuna pajulintujen määrä väheni jopa yli kolmanneksella. Afrikassa talvehtivan pajulinnun niukkuus voi johtua epäsuotuisista säistä lajin päämuuttoaikana toukokuun lopulla tai tappioista talvehtimisalueella.

 

Hömötiaiset vähissä

Monen lintulajin huolestuttava taantuminen jatkui myös tänä kesänä. Erittäin uhanalaisia hömötiaisia havaittiin vain puolet kymmenen vuoden takaisesta määrästä.

- Vähemmän tunnettu ilmiö taas on harakan väheneminen: senkin pesimäkanta on huvennut vuosikymmenessä lähes puoleen. Jyrkässä laskussa ovat myös esimerkiksi pensastaskun, lehtokertun ja punavarpusen pesimäkannat.

Edellisten kesien hyvästä poikastuotosta huolimatta olivat kanalintukannat Etelä-Suomessa korkeintaan keskimääräisellä tasolla. Sen sijaan metsoja havaittiin Pohjois-Suomessa runsaasti.

- Pohjois-Suomen myyräkantojen ja myyriä syövien petolintujen, kuten suo- ja hiiripöllön ja piekanan, määrien odotettiin nousevan jo täksi kesäksi, mutta petolintuja nähtiin laskennoissa vielä vähän. Hyvää myyrä- ja petolintukesää ennustetaan kuitenkin ensi vuodeksi.

« Takaisin