Osaavien ja yhteistyöhaluisten ihmisten kanssa on hyvä viedä kehitystä eteenpäin, kaupunginjohtaja Timo Rusanen sanoo.

Osaavien ja yhteistyöhaluisten ihmisten kanssa on hyvä viedä kehitystä eteenpäin, kaupunginjohtaja Timo Rusanen sanoo.

Tarvaalan biotalouskampus kärkihankkeena Saarijärvellä

28.1.2016

Osaavien ja yhteistyöhaluisten ihmisten kanssa on hyvä viedä kehitystä eteenpäin, kaupunginjohtaja Timo Rusanen sanoo.

Taisto Järvinen

Investoinneilla ja koulutuksen jatkuvalla kehittämisellä varmistetaan asema etujoukoissa

Saarijärvellä on havaittavissa merkittävän paljon myönteisiä näköaloja Tarvaalan uuden oppimisympäristön tiimoilta. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poke käynnistää noin 2,5 miljoonan euron rakennushakkeen, jossa keskitytään mm. metsätalouden kuljetuksiin liittyvän raskaan kaluston huoltoihin. Rakennushankkeen toteuttaminen tapahtuu kuluvan ja ensi vuoden aikana.

Saarijärven kaupunginjohtaja Timo Rusanen näkee rakennushankkeen oikea-aikaisena, kun seutukunnalle merkittävästi vihreää valoa tuovan Äänekosken biotuotetehtaan toiminta käynnistyy lähivuosina.

  • Puutavaraliikenne tulee lisääntymään Äänekosken biotuotetehtaan valmistumisen myötä merkittävän paljon jokaisella tieosuudella. Saarijärven ja Äänekosken välillä puunkuljetusliikenne lisääntyy keskimäärin 61 ajoneuvolla jokaisen vuorokauden aikana.

Biotalouskampus on tärkeä kehittämishanke. Tarvaalassa toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus. Uutta on ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävä koulutus, joka käynnistyi kuluvan vuoden alussa ja on harvinaista maaseudun olosuhteissa.

  • Biotalousinstituutissa voi opiskella agrologiksi. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmissa voi hankkia osaamista kotieläintaloudesta, kasvinviljelystä ja metsätaloudesta. Opiskelijoita Tarvaalassa on nyt noin 400. Työpaikkoja siellä on 80.
  • Isona tavoitteena on kansainvälisen tason koulutus. Samalla pyritään osaamista kasvattamaan entistä korkeammalle tasolle ja vahvistamaan yrityskenttää sekä saamaan opiskelujen kautta uutta ammattinsa osaavaa työvoimaa.

Toinen merkittävä rakentamishanke Tarvaalassa on 1,5 hehtaarin bioterminaalialue, jonka rakentaminen on käynnistynyt vuoden 2015 lopussa. Kehityksen alueella halutaan jatkuvan, niinpä kaavoituksessa on varauduttu mm. navetan rakentamiseen ja yritystontteihin.

Kaupungin keskustassa vilkasta rakentamista

Rakentaminen Saarijärvellä ei rajoitu Tarvaalaan, vaan kaupungin keskustaajamassa on useita merkittäviä rakennuskohteita.

  • Ympärivuorokautinen vanhusten palvelukeskus on rakennusvaiheessa. Kaksi eri osastoa käsittävä rakennus valmistuu kuluvan vuoden joulukuussa. Palvelukeskuksen sijainti on keskellä taajamaa, joten palvelut ovat asukkaiden tavoitettavissa. Kyseessä on 9 milj. euron rakennushanke.
  • Omatoimi-, puukerrostalo valmistui hiljattain taajamaan Sivulantien varrelle. Kahdenkymmenen asunnon talo on saanut hyvän vastaanoton.
  • Tammikuun alussa käyttöön otettu 130 paikkainen päiväkoti on myös taajamassa, Timo Rusanen listaa.

Lisää rakentamista ovat tuoneet Lanneveden koulu-päiväkoti, Palvelukoti Esperi ja Arttuasunnot Kolmikon palveluasunnot.

Tulevia hankkeita suunnitellaan Saarijärvellä edelleen, jotta kehitys ei pysähdy. Hankkeista voidaan mainita mm. tekojään kattamishanke, kaksi tuulivoimalahanketta sekä laajakaistahanke, joka jälkimmäinen on uudella kierroksella ja siihen haetaan kattavaa verkkoa hallituilla riskeillä.

 

« Takaisin