Etenkin risteystilanteissa on syytä olla tarkkana. Kuva: Ville-Veikko Heinonen/Liikenneturva

Etenkin risteystilanteissa on syytä olla tarkkana. Kuva: Ville-Veikko Heinonen/Liikenneturva

Tarkasti risteyksissä – huomioi pyöräilijä ja tunne säännöt

11.4.2019

Keväiset kelit houkuttavat yhä useamman pyörän selkään. Liikenneturva muistuttaa autoilevia katselemaan entistä tarkemmin myös pyöräväylien suuntaan, sillä etenkin risteystilanteet vaativat valppautta. Pyöräilijän ennakoiva ajotapa, huolellinen havainnointi ja sääntötuntemus tekevät liikenteestä sujuvampaa ja turvallisempaa.

Pitkä talvi on pitänyt pyörätiet ja -kaistat hiljaisina, mikä on voinut saada osan autoilevista tottumaan vähäisempään pyöräliikenteeseen. Kevään edetessä ja hyvien ajokelien saapuessa pyöräilymäärät taas lisääntyvät, joten viimeistään nyt on valpastuttava huomioimaan pyöräilevät.

”Etenkin risteystilanteissa ja kääntyessä on oltava tarkkana ja ennakoitava, jotta vaaratilanteita ei pääse syntymään. Muihin ajoneuvoihin verrattuna pyörällä liikkuva on kooltaan pieni kohde, jota voi välillä olla vaikea havaita. Esimerkiksi risteystä lähestyessä hiljaisempi nopeus antaa aikaa havaintojen tekemiseen. Tarkkaamattomuus lisää riskiä olla havaitsematta muita, eli puhelinta on syytä tuijotella vasta määränpäässä – riippumatta kulkutavasta”, muistuttaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa.

Pyöräilijöiden ja autoilijoiden väliset väistämissäännöt ovat hyvin yksiselitteiset. Kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävän tien kävelijöitä ja pyöräilijöitä. Kolmion takaa tulevan on huomioitava ja väistettävä kaikkia kulkijoita. Pyörätieltä ajoradan yli polkevan on taas väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan muuta liikennettä, mikäli muuta ei ole liikennemerkein osoitettu.

« Takaisin