Talvihoidolla ei pyritä kesäkeleihin – varaa talvella enemmän aikaa matkoihin

8.11.2023

Talvella kannattaa varata suosiolla enemmän aikaa matkoihin, sillä keliolosuhteet vaihtelevat. Eri hoitoluokan teillä on erilaiset laatuvaatimukset ja kaikilla teillä ei voida tehdä hoitotoimia yhtä aikaa. Lumi- ja vesisateet tai tienpinnan lämpötilavaihtelut voivat olla myös hyvin paikallisia. Talvihoidolla ei pyritä kesäkeleihin ja on aivan normaalia, että talven vaihtelevissa olosuhteissa matkanteko kestää kauemmin. Talvella korostuukin tienkäyttäjien oma vastuu keliin soveltuvasta ajonopeudesta ja riittävästä matka-ajasta.

Tienhoitotoimet ottavat aina oman aikansa eikä niiden ajoitusta voi valita ennakkoon

Talvisin kelit voivat muuttua nopeastikin, jolloin hoitourakoitsijan on mahdoton vastata laatuvaatimusten mukaisesta teiden hoidosta. Koko käytettävissä oleva kalusto on kuitenkin suorittamassa hoitotoimenpiteitä ja tiet hoidetaan niin nopeasti kuin mahdollista. Koska vilkkaat tiet pidetään talvellakin pääosin paljaana, hoitolenkit ovat melko lyhyitä. Sen sijaan vähäliikenteisellä tieverkolla yksittäinen hoitolenkki on keskimäärin n. 70 km pitkä, joten hankalassa talvikelissä sen läpi ajaminen kestää vähintään kaksi tuntia. Vaikka kunnossapitoajoneuvo olisi jatkuvasti liikenteessä, kovilla tuulilla tai runsaan lumisateen aikana tiestölle ehtii kertyä useampi sentti lunta hoitolenkin aikana. Liukkaudentorjunnassa käytettävä hiekka voi puolestaan huuhtoutua vesisateella helposti pois jäätyneeltä tienpinnalta. Lisäksi liukkaalla kelillä hoitolenkin ajaminen kestää kauemmin ja hiekan haku välillä hidastaa lenkkiä entisestään. Teiden talvihoitotoimenpiteiden ajoitusta ei voi valita ennakkoon ja kunnossapitotoimet vaativat aina oman aikansa.

« Takaisin