Kenkien valinnalla on vaikutusta pystyssä pysymiseen. Valitse kengät aina kulkureittisi liukkaimman kohdan mukaan, vaikka kävelisit vain parkkipaikalle. Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva.

Kenkien valinnalla on vaikutusta pystyssä pysymiseen. Valitse kengät aina kulkureittisi liukkaimman kohdan mukaan, vaikka kävelisit vain parkkipaikalle. Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva.

Pysy pystyssä: ota vinkit käyttöön talviliukkaiden varalle

7.1.2021

Työikäisille sattuu runsaasti liukastumistapaturmia ja niiden vaikutukset näkyvät vuosittain merkittävinä kustannuksina ja sairauspoissaoloina. Liukastumisen riskipaikkoja ovat esimerkiksi oma piha tai työpaikan parkkipaikka. Pysy pystyssä –kampanja on antanut vinkkejä liukkaiden varalle jo 15 vuotta. Kampanjointi jatkuu tammikuun toisella viikolla.

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa laadittu ”Turvallisesti kaiken ikää - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2021–2030" nostaa Pysy pystyssä –kampanjan esiin yhtenä onnistuneena toimenpiteenä liukastumistapaturmien ehkäisyssä. Eri toimijoiden ja järjestöjen yhteiskampanja on muistuttanut suomalaisia talven liukkaudesta jo 15 vuoden ajan ja aihe on ollut esillä jo sitäkin kauemmin.

”Useat tuhannet suomalaiset joutuvat hakeutumaan terveyspalveluiden piiriin vuosittain liukastumistapaturman vuoksi. Yhteiskunnalle taloudellisesti suurimmat haitat aiheutuvat työikäisten tapaturmista sairauspoissaolojen kautta. Tapaturmien ehkäisyverkoston koordinoiman Pysy pystyssä –kampanjan puitteissa on ansiokkaasti edistetty talviliukastumisten ehkäisyn toimia ja tätä työtä on syytä jatkaa sekä edelleen tehostaa”, korostaa sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde.

Liukastumistapaturmien yleisyyden vuoksi pienetkin muutokset tapaturmariskissä johtavat suuriin vaikutuksiin, joten tilanteen huomioimiselle on selkeä tarve.

Fyysisen toimintakyvyn ylläpito tärkeää

Ikääntyneiden kaatumisten ehkäisytutkimuksista tiedetään, että tehokkain yksittäinen kaatumisia ehkäisevä toimenpide on fyysinen harjoittelu, joka parantaa liikkumis- ja toimintakykyä. Lihasvoima, koordinaatio ja tasapaino vaikuttavat yksilön kaatumisriskiin. Liikuntaharjoittelu on tärkeää kaiken ikäisille.

Omalla toiminnallaan voi ehkäistä tapaturmia ja myös kävelijänä ennakointi on hyvä tapa.

”Mahdollinen liukkaus kannattaa tiedostaa jo ennen liikkeellelähtöä ja valita kengät kelin mukaan tai ottaa liukuesteet käyttöön. Jos keli mietityttää, kannattaa tarkistaa jalankulkusää Ilmatieteen laitoksen palvelusta. Kävellessä taas kaikkein tärkeintä on keskittyä itse kävelyyn ja ottaa harkittuja askelia. Ja vaikka liikkeellä olisi autolla, myös auton kuljettajasta tulee jossain vaiheessa jalankulkija”, Liikenneturvan suunnittelija Eero Kalmakoski korostaa.

« Takaisin