Alavuden Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Jussi Ruuhela ja HR-päällikkö Päivi Saranpää olivat tyytyväisiä, että pankin tilat ajanmukaistuvat sekä tekniikaltaan että äänieristykseltään.

Alavuden Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Jussi Ruuhela ja HR-päällikkö Päivi Saranpää olivat tyytyväisiä, että pankin tilat ajanmukaistuvat sekä tekniikaltaan että äänieristykseltään.

Osuuspankin remontti lisää valoisuutta ja äänieristystä

10.10.2019

Entistä valoisimmiksi ja viihtyisimmiksi muuttuvat Alavuden Seudun Osuuspankin tilat nyt alkaneen remontin jälkeen. Ennen kaikkea neuvottelusolujen ja -huoneiden äänieristys paranee. Myös pankin kalustusta uusitaan. Remontti on valmiina itsenäisyyspäivään mennessä.

Edellisestä remontista on aikaa 16 vuotta. Nyt tarkoituksena on toimitusjohtaja Jussi Ruuhelan mukaan ajanmukaistaa tiloja.

  Ajatuksenamme on, että haluamme tälle omalle seudulle ja omalle asiakaskunnalle tarjota pankkipalvelumme ajanmukaisina ja niin hyvinä kuin vain tällä Suomen niemellä on mahdollista saada, totesi toimitusjohtaja Ruuhela.

Keväällä Kauppalehdessä oli suuri pankkivertailu, jossa listattiin Suomen parhaat pankit. Alavuden Seudun Osuuspankki oli nelossijalla, käytännössä varsinaisena pankkina kakkosena, kun edelle ylsivät sellaiset rahoituslaitokset kuin Kuntarahoitus ja Nordea Kiinnitysluottopankki. Kolmantena oli Luopioisten Osuuspankki ja heti sen jälkeen jo Alavuden Seudun Osuuspankki.

Tämä kuvastaa Ruuhelan mukaan sitä, mitä Alavuden Seudun Osuuspankki haluaakin olla. Remontilla huolehditaan siitä, että tilat ovat tekniikaltaan ja ympäristöltään täysin ajanmukaiset, myös siinä maan kärkeä.

Yksi askarruttava asia on ollut äänien kuuluvuus erityisesti neuvottelusoluissa, joissa käsitellään asiakkaiden luottamuksellisia asioita. Tämä on keskeinen asia remontissa. Neuvottelusolujen ja neuvotteluhuoneiden äänieristys paranee.

HR-päällikkö Päivi Saranpää totesi, että remontin jälkeen pankissa on myös isompia neuvottelutiloja vaikkapa lapsiperheitä varten. Neuvottelut vaativat useinkin aikaa, ja isossa tilassa koko perhe voi olla samassa paikassa.

Myös tekniikkaa parannetaan. Neuvottelusoluihin tulee näyttöjä, joilla pystytään havainnollistamaan tarvittavia yksityiskohtia ja numeroita. Näissä soluissa voidaan opastaa asiakkaita käyttämään vaikkapa nettiä, osuuspankki.fi:tä.

­ Vaikka rutiiniasioita hoidetaan paljon verkossa, monet asiat ovat kuitenkin vaativia, asiantuntemusta edellyttäviä ja pitkiäkin. Useinkin halutaan olla kasvokkain varmistamassa ja kysymässä erilaisista luottamuksellisista asioista, sanoi Saranpää.

Pankkisaliin ei tule isoja rakenteellisia muutoksia. Tilat pyritään pitämään valoisina lasipinnoilla. Neuvottelusoluihin tulevat teippaukset, jotka eivät estä valoa, eikä soluista tule ”koppimaisia”.

Kotipesä taustalla

Henkilökunta on taustatiloissa jatkossa yhdessä tilassa, Kotipesäksi kutsutussa paikassa.

Ennenkin on ollut avokonttori, mutta nyt tulee varsinainen avokonttori, jossa kaikki työskentelevät samassa tilassa.

­ Tämä on henkilökunnan toive, että olisimme samassa paikassa. Näin uskomme olevamme entistä osaavampia asiantuntijoita ja näin saamme jaettua yhteistä osaamista.

  Yhdessä pystytään seuraamaan, mitä uutta on tullut ja päättämään, kuinka erilaisissa asioissa edetään, kertoi toimitusjohtaja Ruuhela.

Kotipesän työergonomia saadaan remontissa kuntoon. Kaikilla ei ole vielä ollut sähköisiä pöytiä, joiden ääressä pystyy työskentelemään myös seisten. Jatkossa ergonomiset pöydät ovat kaikilla.

Rauhallisiakin tiloja tarvitaan erilaisiin verkkoneuvotteluihin. Niitä edesauttavat lisääntyneet neuvottelutilat, joita on jatkossa yhdeksän.

Alavuden Seudun Osuuspankissa pidetään joka aamu palavereita, jotka ovat uusien asioiden ylläpitämistä ja opiskelua.

Tuurin konttorista ei ole pitkä matka Alavuden keskustaan, mutta siellä työskentelevät voivat olla palavereissa läsnä myös Skype-yhteydellä.

Uuden Kotipesän takana on taustatilaa, joka sopii hyvin yhteisille palavereille.

Kiinteistökeskuksen tilat pysyvät ennallaan. Kulku on pankkisalista alakertaan.

Alavuden Seudun Osuuspankissa on 15 työntekijää, joista 13 on pääkonttorissa.

Remontti toteutetaan paikallisin voimin. Rakennuttajan edustajana tomii Insinööritoimisto Olavi Latvala Oy.

Suunnittelu on Pohjanmaan Mestari-Insinöörit Oy:llä. Pääurakoitsijana tomii Rakennus Yliselä Oy.

Sähkötyöt tekee Sähköasennus A-P Manninen Oy, lv-työt LVI-Asiantuntija Suomi Oy ja Ilmanvahtotyöt Peltisepänliike Pölönen Oy (iv).

« Takaisin