Vesa Nyrhilän mielestä parasta antia lähiopetuspäivissä ovat keskustelu ja ajatustenvaihto sekä kouluttajien asiantuntemus.

Vesa Nyrhilän mielestä parasta antia lähiopetuspäivissä ovat keskustelu ja ajatustenvaihto sekä kouluttajien asiantuntemus.

Osaava kirjanpitäjä Pro –koulutus syventää taloushallinnon ammattilaisten osaamista

2.9.2016

Osaava kirjanpitäjä Pro –koulutus syventää taloushallinnon ammattilaisten osaamista

 

Vaasassa toimivan Tilifix Oy:n kirjanpitäjä Vesa Nyrhilä opiskelee Taloushallinnon ammattitutkintoon valmistavassa Osaava kirjanpitäjä Pro-koulutuksessa Seinäjoella. Monimuotoiseen koulutukseen kuuluu lähiopiskelupäiviä, itsenäistä opiskelua ja oppimistehtävien tekemistä. Koulutusta Vesa suorittaa oppisopimuksella.

 

Tilitoimistot konsultoivia kumppaneita

 

Tilitoimistoala on murrostilanteessa uusien toimintatapojen ja sähköisten järjestelmien myötä. Tilitoimiston työntekijöiden rooliin kuuluu nykypäivänä konkreettisten taloushallinnon tehtävien lisäksi paljon asiakaspalvelua, liiketoiminnan analysointia ja yritysneuvontaa. Myös Tilifix Oy:ssä toiminnan luonne on muuttunut yhä enemmän konsultoivaksi kumppanuudeksi asiakasyritysten kanssa. Eri asiakkailla on erilaisia variaatioita taloushallinnon hoitamiseen; osa hankkii tilitoimistosta taloushallinnon palvelut laidasta laitaan ja osa käyttää tilitoimistoa lähinnä ulkoistettuna talouspäällikköpalveluna. Käytössä on myös sähköinen taloushallinnon järjestelmä perinteisen järjestelmän rinnalla.

Alan muutokset, työtehtävien monipuolisuus ja haasteellisuus sekä lainsäädännön ja ohjeiden muutokset pitävät tilitoimistotyöntekijät valppaina jatkuvan oppimisen saralla – aina riittää uutta opittavaa.

 

Koulutuksen avulla syventämään osaamistaan

Vesan mukaan koulutukseen kuuluvat lähiopiskelupäivät ovat olleet tiukkoja ja intensiivisiä, mutta asiapitoisia. Parasta koulutuspäivissä on keskustelu ja ajatustenvaihto muiden koulutukseen osallistuvien kanssa sekä asioiden pohtiminen uusista näkökulmista.  Työstä onkin Vesan mukaan hienoa päästä välillä irrottautumaan koulupäiville ja tuulettamaan ajatuksia. Myös työpaikalla on kannustettu ja tuettu opiskeluun, vaikkakin välillä työn ja opiskelun aikatauluja on ollut haasteellista sovittaa yhteen.

Konkreettisia koulutuksesta saamiaan tietoja ja taitoja Vesa kertoo voineensa hyödyntää esimerkiksi veroilmoitusten ja tilinpäätösten laadinnassa, budjetoinnissa ja kustannuslaskennassa. Asioita, jotka syventävät omaa työtä, on hänen mukaansa erityisen hyödyllistä opiskella. Tällöin syntyy uusia ajatuksia, pystyy kyseenalaistamaan nykyisiä toimintatapoja, soveltamaan tietoja käytäntöön ja jakamaan oppeja eteenpäin työyhteisössä. Toisaalta myös työssä opittua voi hyödyntää opinnoissa.

Seuraavana haasteena Vesalla on aloittaa Taloushallinnon ammattitutkinnon suorittaminen näyttötutkintona omassa työssään. Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan tekemällä tutkinnossa vaadittavia aitoja taloushallinnon työtehtäviä. Vesa aikoo suorittaa tutkinnon Kirjanpitäjän osaamisalalta tekemällä kirjanpidon ja tilinpäätöksen työtehtäviä.

« Takaisin