Kiusaamisen ehkäisyyn tarvitaan niin aikuisia kuin lapsia ja nuoriakin. Colourbox

Kiusaamisen ehkäisyyn tarvitaan niin aikuisia kuin lapsia ja nuoriakin. Colourbox

MLL nostaa kiusaamisen vastaisen työn yhdeksi kärkiteemoistaan

27.9.2023

Tällä hetkellä käydään vilkasta yhteiskunnallista keskustelua lasten ja nuorten välisestä kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta. Sama aihe on noussut esille myös vuoden 2023 kouluterveyskyselyn tuloksissa, jossa ilmeni, että vähintään viikoittain tapahtuvaa kiusaamista oli kokenut viime vuosia suurempi osuus kaikilla kouluasteilla. MLL:ssä tehdään laajaa kiusaamista ehkäisevää ja sen vastaista työtä. Nyt toimintaa on päätetty vahvistaa entisestään.

Vanhemmat tulee ottaa vahvasti mukaan 

Kiusaamisen vastaisen työn erityisasiantuntija Virpi Pöyhönen, PsT, aloitti MLL:ssä elokuun alussa. Hän on työskennellyt aiemmin Turun yliopistossa erityistutkijana kehittäen kiusaamisen vastaista työtä.  Pöyhönen on väitellyt aiheesta kiusatun oppilaan puolustaminen ja tukeminen sekä kirjoittanut tietokirjan Noidankehästä pois – Voiko kiusaamisen kierteen katkaista.  

- Kouluterveyskyselyn tuloksissa hälyttävänä näyttäytyy kiusaamisen lisääntyminen. Meidän täytyy varmistaa, että kouluilla on selkeät toimintamallit ja resurssit kiusaamiseen puuttumiseen ja näihin myös sitoudutaan. Tarvitsemme kaikki aikuiset ja aivan erityisesti vanhemmat mukaan lasten ja nuorten tueksi. He ovat piilevä voimavara. Tämä on ehdottomasti yksi niistä asioista, joihin tulen omassa työssäni keskittymään, summaa Pöyhönen. 

MLL:llä on paljon tarjottavaa kiusaamisen vastaisen työn kentällä. Tukioppilastoiminta nostaa nuorten äänen kuuluviin ja tukee nuorten osallisuutta ja ryhmäytymistä.  Kiusaamista kokeneiden ja kiusaamiseen osallistuneiden lasten vanhemmille suunnatuissa ryhmissä tuetaan vanhempia selviytymään tilanteessa. Kiusatuille nuorille suunnatut ryhmät puolestaan auttavat nuoria toipumaan kiusaamisesta.  

- Lapsi tarvitsee aikuisten tukea osatakseen toimia myönteisesti muiden lasten kanssa. Oman lapsen osallistuminen kiusaamiseen saattaa herättää monenlaisia tunteita ja ajatuksia, esim. epäuskoa, häpeää ja avuttomuutta. Vanhempi kaipaa tukea tilanteen selvittämiseen lapsen ja koulun kanssa, painottaa verkkotukiryhmien asiantuntija Päivi Naukkarinen. 

Entä nuoret? He rakentavat normit 

Koulun epäviralliset normit rakentuvat oppilaiden keskuudessa. Tämän takia oppilaat on otettava mukaan kiusaamisen vastaiseen työhön.   

- Varmasti joka ikisen koulun säännöissä sanotaan, että kaveria kohdellaan kunnioittavasti, mutta niin kauan kuin esimerkiksi yhden oppilaan kustannuksella naureskelu on hyväksyttävä tapa saada arvostusta ryhmässä, ei voida aidosti puhua koulun kiusaamisen vastaisesta toimintakulttuurista, sanoo kouluyhteistyön asiantuntija ja mm. tukioppilastoiminnasta vastaava Anna-Kaisa Hiedanniemi.  

- Oppilailla on valta ylläpitää vallitsevia normeja ja vastaavasti heillä on valta niitä myös muuttaa. Vuosittain 11 000 aivan tavallista oppilasta toimii kouluissa tukioppilaina haluten tehdä työtä sen eteen, että koulu olisi kaikille kivempi paikka - vertaisten sanalla ja esimerkillä on suuri merkitys.   

Kiusaamista ehkäistään ennalta - ennätysmäärä kuulijoita verkkovanhempainiltaan 

Osana kiusaamisen vastaista työtä ja ennaltaehkäisyä MLL järjestää Kaveritaidot -verkkovanhempainillan 2.10. yhteistyökumppani Arla Luonto+ kanssa. Vanhempainillassa kasvatusalan huippututkijat ja asiantuntijat tarjoavat konkreettisia vinkkejä lasten kaveritaitojen luotsaamisessa sekä kiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisyssä. Aiheen ajankohtaisuus ja kiinnostavuus näkyy osanottajamäärässä, iltaan on ilmoittautunut 21.9. mennessä jo 1300 osanottajaa.  

« Takaisin