Kuva: Aino Pikkusaari

Kuva: Aino Pikkusaari

Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika alkoi perjantaina 1.3.2024

6.3.2024

Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika alkoi koko maassa perjantaina 1. maaliskuuta. Lain mukaan koirat on pidettävä kytkettyinä maaliskuun alusta elokuun 19. päivään asti. Kiinnipitoaika koskee taajamien ulkopuolisia alueita. Järjestyslaki velvoittaa pitämään koirat aina kytkettyinä taajama-alueilla.

Kiinnipitoajan aikana koira on pidettävä aina kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Koiraa saa pitää vapaana alueen omistajan tai haltijan luvalla ainoastaan pihamaalla, puutarhassa tai muulla aidatulla alueella. Koirien kiinnipitoajan noudattaminen on tärkeää, jotta luonnoneläimillä olisi rauha niiden lisääntymisajan aikana. Eläimet voivat olla talven jälkeen heikossa kunnossa ja tarvitsevat rauhaa lepoon ja ruokailuun.

Koirien kiinnipito on tärkeää kevätaikaan. Vaikka koira ei olisikaan pesivistä linnuista kiinnostunut, linnut suhtautuvat koiraan kuin mihin tahansa petoon, ja kaikkoavat helposti pesimäpaikalta. Koira voi myös tuhota lintujen pesiä. Lintujen lisäksi myös monilla nisäkkäillä kiimakausi käynnistyy aikaisin keväällä.

Koiranomistajan tulee muistaa, että kiinnipitoajan ulkopuolellakin metsästyslaki määrää pitämään koiran kytkettynä, ellei maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta ole lupaa koiran vapaana pitämiseen. Vaikka koira olisi luvallisesti irti, tulee sen olla aina omistajan hallittavissa.

Luonnonsuojelualueilla kielto koira vapaana pitämiseen on ympärivuotinen.

« Takaisin