Marttojen vuoden 2023 teemana on varautumisen taidot

25.1.2023

Varautumisen taidot ovat kansalaistaitoja, jotka auttavat pärjäämään itsenäisesti myös poikkeuksellisissa tilanteissa. Marttojen varautumisen teemavuonna 2023 halutaan vaikuttaa siihen, että mahdollisimman moni kotitalous varautuu omatoimisesti yhteiskunnan häiriötilanteita varten.  

Varautuminen on ennaltaehkäisyä ja valmistautumista ennakolta muutoksiin, yllättäviin tilanteisiin tai onnettomuus- ja kriisitilanteisiin. Kotitaloudessa toimiva arki ja hyvät arjen taidot ovat varautumisen lähtökohta. Mitä paremmin arki on hallussa, sitä varmemmin se kantaa myös erilaisissa poikkeusoloissa ja -tilanteissa.  

Varautumistaidot lisäävät ihmisten turvallisuuden tunnetta. Varautuminen ja poikkeuksellisissa tilanteissa toimiminen edellyttävät joustavuutta ja resilienssiä eli uusien ratkaisujen ja ajatusmallien käyttöönottoa. Ne kehittyvät varautumista edistäviä taitoja oppimalla. 

Arjen taitojen opettamisella tähdätään siihen, että ihmiset selviytyvät erilaisissa arjen häiriötilanteissa, kuten sairastuessa, sähkökatkon aikana, lakoissa ja muissa yhteiskunnan häiriö- ja poikkeustilanteisiin. 

“Tavoitteenamme on voimaannuttaa ihmisiä toimimaan kestävästi omassa arjessaan”, kertoo Marttojen kehittämispäällikkö Salka Orivuori. 

Kotitalouksien varautumisesta on hyötyä paitsi ihmiselle itselleen, myös yhteiskunnalle. 

“Arjen taidot mahdollistavat yhä paremman kokonaisturvallisuuden yhteiskunnassamme”, Orivuori jatkaa. 

« Takaisin