Luonnonväreillä värjääminen tunnustettiin eläväksi perinnöksi

8.11.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi viikko sitten luonnonväriaineilla värjäämisen Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. 9. lokakuuta julkaistussa luettelossa oli 21 muutakin uutta kohdetta, mm. eteläpohjalainen kaksirivisen haitarin soitto, neulominen sekä talkooperinne.

Elävää perintöä tunnistetaan ja tallennetaan osana Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimusta. Aineeton kulttuuriperintö tarkoittaa käytäntöjä ja taitoja, jotka yhteisöt tunnustavat osaksi omaa kulttuuriperintöään. Se muodostuu ei-fyysisestä henkisestä rikkaudesta, kuten tavoista, uskomuksista, perinteistä ja tiedosta. Elävän perinnön luetteloon pyritään lisäämään perinteitä mahdollisimman laajasti. Luetteloinnin tarkoituksena on tuoda erilaisille perinteille näkyvyyttä ja tukea perinteiden jatkuvuutta.

Luonnonväriaineet ja niillä värjääminen ovat osa suomalaista käsityökulttuuria ja perinnettä, jota on harjoitettu satoja vuosia. Suomessa on eletty varsin pitkään omavaraistaloudessa, joten myös tekstiilit valmistettiin suurelta osin itse vielä 1900-luvun alkupuolella. Valmistukseen on kuulunut myös kankaiden ja lankojen värjääminen. Synteettiset väriaineet tulivat käyttöön 1800-luvun loppupuolella, joten sitä ennen luonnosta peräisin olevat väriaineet olivat ainoa vaihtoehto saada tekstiileihin väriä. Nykyään tätä taitoa pitävät yllä käsityön harrastajat sekä käsityöyrittäjät ja taiteilijat. Luonnonväriaineilla värjäämisen tulevaisuus näyttääkin valoisalta.

« Takaisin