Kysely potentiaalisille maallemuuttajille

21.9.2022

Erityisesti koronapandemia on viimeisten vuosien aikana nostanut maaseutua parrasvaloihin. Mökkeily on merkittävästi lisääntynyt. Etä- ja paikkariippumaton työ on mahdollistanut yhä useammalle maaseutuasumisen esimerkiksi vapaa-ajan asunnollaan. Ihmisten elämisen ja asumisen monipaikkaisuus ja sen merkitys tunnistetaan nyt entistä laajemmin. Maaseudusta on yhä enemmän alettu puhua paitsi vapaa-ajan asumisen paikkana myös mahdollisena vakituisen asumisen muuttokohteena.
Jo ennen koronaa kiinnostus maaseutua ja maallemuuttoa kohtaan on kuitenkin ollut huomattavaa, ja esimerkiksi vapaa-ajan vietto maaseudulla mökkeillen on pitkään lisääntynyt. Maaseutuasumisen valteiksi on jo aiemmin tunnistettu turvallisuus ja toimivat arjen turvaverkot. Viime vuosina yhteiskunnassa ja maailmalla tapahtuneiden myllerrysten seurauksena maallemuuton ja maalla asumisen todellinen momentum on kuitenkin käsillä nyt.
Eteläpohjalaiset Kylät ry (EPK) ja Luonnonvarakeskus (Luke) ovat toteuttamassa Landemia-hanketta, jonka tavoitteena on edistää maallemuuttoa ja lisätä maaseudun elinvoimaisuutta. Hanke saa rahoituksensa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta EU:n maaseuturahastosta.
Osana hanketta toteutetaan sähköinen kysely kiinnostuksesta maallemuuttoon ja maalla asumiseen sekä tähän liittyvistä asuinseudun valintaan vaikuttavista tekijöistä. Kysely on kohdennettu vakituisesti kaupunkimaisessa ympäristössä asuville täysi-ikäisille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita vakituisesta tai vapaa-ajan asumisesta maaseudulla.
Kyselystä on lisätietoa ja siihen pääsee vastaamaan hankkeen verkkosivuilta (landemia.fi). Jokainen vastaus on erittäin tärkeä. Edistetään yhdessä maaseudun elinvoimaa.

« Takaisin