Satu Alapiha kehottaa yhteydenottoihin silloin, kun yrityksellä on kansainvälistymisen suunnitelmia.

Satu Alapiha kehottaa yhteydenottoihin silloin, kun yrityksellä on kansainvälistymisen suunnitelmia.

Kansainvälisen kaupan edistäminen on monen pk-yrityksen mahdollisuus

9.9.2015

Satu Alapiha kehottaa yhteydenottoihin silloin, kun yrityksellä on kansainvälistymisen suunnitelmia.

Enterprise Europe Network -verkosto tarjoaa maksuttomia kansainvälistymispalveluja

Taisto Järvinen

Monilla yrityksillä on halua ja tarvetta laajentaa toimintaa. Joillekin kotimaan markkinoilta ei ehkä löydy kasvun edellyttämiä kanavia, joten katseita pitäisi suunnata kansanvälisille markkinoille. Ongelmia ja tiedon puutetta kansainvälistymiseen ja viennin käynnistämiseen on kuitenkin monella taholla.

Apua kansainvälisen kaupan käynnistämiseen ja edistämiseen on saatavana. Enterprise Europe Network -verkostopalvelut tarjoaa maksuttomia kansainvälistymispalveluja pk-yrityksille. Toimintaa rahoittaa EU. Kyseessä on Euroopan laajin kansainvälistymispalveluja tarjoava verkosto, jolla on yli 3000 asiantuntijaa ja yli 600 partneriorganisaatiota. Toimintaa on EU-maiden lisäksi mm. USA:ssa, Japanissa ja Kiinassa.

Suomessa Enterprise Europe Network -verkoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2008. Toimintaa Suomessa on kuudessa kaupungissa. Seinäjoella toiminta on alkanut kuluvan vuoden alussa yhteistyössä Into Seinäjoki Oy:n kanssa.

Yritysten kansainvälistymisen asiantuntija Satu Alapiha Seinäjoen toimipisteestä sanoo kansainvälisen verkoston yhteyksien olevan toiminnan ydinasia.

  •  Luomme kontakteja niihin kohteisiin, jotka sopivat asiakkaiden tarpeisiin. Verkoston kautta tulee myös kysymyksiä, ja niihin haetaan vastauksia, jotta yritysten kansainvälinen kauppa edistyisi.
  • Käytännön esimerkkeinä on esimerkiksi, kun konealan valmistaja hakee jälleenmyyjää Puolasta tai tietyllä ruoan valmistajalla on halu aloittaa vienti. Tavoitteena on saada yritykset tapaamaan ja katsomaan, voiko yhteistyö toteutua.
  • Mahdollisuuksia yhteistyöhön ja kansainväliseen kauppaan on olemassa, kun yrityskontaktipörssissä on nyt noin 10 000 profiilia.

Tieto ajan tasalle

Satu Alapiha muistuttaa tiedon, neuvojen ja EU-lainsäädännön tärkeydestä siinä vaiheessa, kun vientiä ja ylipäätään kansainvälistymistä suunnitellaan.

  • Tarjoamme neuvontaa EU-rahoituksesta, lainsäädännöstä ja kansainvälistymisestä. Tietoa on tarjolla myös verkostoitumisesta. Tukea ulkomaisten yhteistyökumppanien hakemiseen saa myös kansainvälisten messujen yhteydessä yrityskontaktitapaamisissa.
  • Yhtä hyvin voidaan etsiä tietyntyyppistä teknologiaa tai tarjota omaa osaamista ulkomaille. Myös suomalaisten yritysten välistä yhteistyötä voidaan kartoittaa ja auttaa eteenpäin, mutta kansainvälinen toiminta on keskiössä.

Satu Alapiha sanoo ydinasian ennen kansainvälisille markkinoille suuntaamista olevan se, että läksyt kotimaassa on tehty. Isoissa yrityksissä asiat ovat pääsääntöisesti kunnossa ja pk-yrityksissäkin suurelta osin. Sen sijaan mikroyrityksissä on tilanne usein toisenlainen, kun resurssipula rajoittaa toimintoja.

Tosiasia tämän päivän tilanteessa on joka tapauksessa se, että lisää tuottavaa työtä Suomeen saadaan lähinnä vain myymällä suomalaisia tuotteita maailmalle. Kyseiseissä projekteissa tarvitaan osaamista, huippuluokan tuotteet, rohkeutta ja paljon tietoa.

Yhteystiedot:

Enterprise Europe Network

c.o. Into Seinäjoki Oy

Tiedekatu 2, 60320 Seinäjoki

050 383 0355

www.enterpriseeurope.fi

« Takaisin