Uusi kalastuslaki sekä asetus kalastuksesta astuivat voimaan 1.1.2016. Seuraavassa esitellään muutamia tavallisten kotitalous- ja harrastekalastajien kannalta merkittävimpiä lupamuutoksia vanhaan kalastuslakiin verrattuna.

Uusi kalastuslaki sekä asetus kalastuksesta astuivat voimaan 1.1.2016. Seuraavassa esitellään muutamia tavallisten kotitalous- ja harrastekalastajien kannalta merkittävimpiä lupamuutoksia vanhaan kalastuslakiin verrattuna.

Kalastuslaki 2016 – mikä kalastusluvissa muuttuu?

14.1.2016

Uusi kalastuslaki sekä asetus kalastuksesta astuivat voimaan 1.1.2016. Seuraavassa esitellään muutamia tavallisten kotitalous- ja harrastekalastajien kannalta merkittävimpiä lupamuutoksia vanhaan kalastuslakiin verrattuna.

Pertti Kanerva

Lupajärjestelmän muutos

Uusi 2016 kalastuslaki selkeyttää lupajärjestelmää. Pilkintä, onginta ovat edelleen maksuttomia yleiskalastusoikeuksia, lisäksi myös silakan litkaus kuuluu jatkossa maksuttomaan yleiskalastusoikeuteen.  

Vanha kalastuksenhoitomaksu sekä läänikohtainen viehekalastusmaksu poistuu ja ne on yhdistetty yhdeksi kalastonhoitomaksuksi, jonka kaikki 18–64-vuotiaat joutuvat maksamaan harjoittaessaan muuta kuin ongintaa, pilkintää tai silakan litkausta. Alle 18 v juniorit ja yli 64-v seniorit ovat vapautettuja kalastuksenhoitomaksusta kalastaessaan yhdellä vavalla. 

Kalastonhoitomaksun hinta on vuodeksi (39 €), viikoksi (12 €) tai vuorokaudeksi (5 €), joka oikeuttaa kalastamaan koko maan alueella yhdellä vavalla, vieheellä ja painovieheellä – poikkeuksina erityiskalastuskohteet eli ns. korttikosket ja hoidetut istutuslammet. Erityiskohteisiin myydään erillisiä lupia. Myös vaelluskalavesistöjen kielletyt koski- ja virta-alueet ovat yleiskalastusoikeuden ulkopuolella, näistä on netissä karttoja sekä uusia julkaistaneen.

 

Pyydyskalastuksen luvat                 

Pyydyskalastus (verkko, katiska ym.) ja monella vavalla uistelu säilyvät jatkossakin vesialueen omistajan myymien lupien piirissä, joihin tulee olla kalastonhoitomaksun lisäksi aina paikallinen vesialueen omistajan kalastuslupa, myös junioreille ja senioreille.

Uudessa laissa on huomioitava myös verkkomäärän rajoitus. Verkkoja saa olla pyyntikunnalla kerrallaan korkeintaan 8 kpl (240 m). Rajoitus ei ole voimassa Lapissa 67 ° N leveyspiirin pohjoispuolella ja kaupallisilla kalastajille on sallittu suurempi verkkomäärä. Käytännössä leveyspiirin rajoituksen raja sijaitsee Kemijärven ja Sodankylän välillä.

Vesialueen omistajalla (osakaskunnalla) on mahdollisuus asettaa ehtoja myöntämiinsä kalastuslupiin ja ohjeistaa osakkaiden kalastusta.

Saaliin myyntioikeus on vain kaupallisilla kalastajilla, poikkeuksena sisävesillä satunnainen vähäinen kalaerän myynti suoraan kuluttajalle. Merialueella myyntikielto on ehdoton EU-säädöksistä johtuen.

 

Lähteet ja lisätietoja: www.mmm.fi, www.finlex.fi  

« Takaisin