Maatilayrittäjyyteen liittyy paljon paperitöitä ja lomakkeiden täyttämistä. On tärkeää, että yksikään ruksi papereissa ei mene väärään kohtaan. - Me Pro Agriassa olemme sitä varten, että asiat sujuvat oikein ja yrittäjän työ helpottuu, Jenna Rantanen sanoo.

Maatilayrittäjyyteen liittyy paljon paperitöitä ja lomakkeiden täyttämistä. On tärkeää, että yksikään ruksi papereissa ei mene väärään kohtaan. - Me Pro Agriassa olemme sitä varten, että asiat sujuvat oikein ja yrittäjän työ helpottuu, Jenna Rantanen sanoo.

Jenna Rantanen ProAgriasta kannustaa viljelijöitä

16.5.2019

Jenna Rantanen ProAgriasta kannustaa viljelijöitä:

Suunnittelemaan rohkeasti tulevaisuutta talous edellä

Taisto Järvinen

Maataloudessa, niin viljelyn kuin maidon- ja lihantuotannon sektoreilla eletään tietynlaista murrosta. Maataloudessa on jo pitempään keskitytty ja siirrytty isompiin tuotantoyksiköihin, ja pienillä tiloilla tuotannon kannattavuuden kanssa on haasteita. On kuitenkin selvää, että ruokaa tarvitaan jatkossakin ja kaiken järjen mukaan suomalaisille pitää tuottaa ruokaa Suomessa.

Kotieläinasiantuntija Jenna Rantanen ProAgriasta on nähnyt aitiopaikalta maatilojen rakennekehityksen. Hän tietää maatiloilla olevan tänä päivänä monenlaisia haasteita, jotka vaativat panostamista omaan tuotantoalaan ja tarvittavaa palvelujen täydentämistä.

  • Maataloustuottajan kannattaa selvittää ja tehdä suunnitelma siitä, mitä ammatinharjoittamisessa tehdään itse ja mihin työkohteisiin tarvitaan tukea ja vierasta työvoimaa, jotta tila tuottaa ja yrittäjä itse jaksaa.
  • Viljelijöillä on todellakin haasteita. Taloustilanne kiristyy jatkuvasti ja nyt on takana kaksi huonoa satovuotta. Maatilayrityksen johtaminen talouden kautta on nyt tiloilla ydinasia. Osaaminen ja tilan johtaminen vaativat tarkkaa suunnittelua, pitää pysähtyä analysoimaan tuotantoa, kasvua ja menestystekijöitä. Meiltä ProAgriasta on saatavana asiantuntija apua, kiteyttää lypsykarjan ruokintasuunnitteluun ja lypsyrobotteihin työssään perehtyvä Jenna Rantanen.

ProAgria Etelä-Pohjanmaan alueella on eri kokoisia tiloja. Joillakin tiloilla on 20 lehmää, ja joillakin useita satoja. Tilan menestystä ja toimeentuloa ei ratkaise pelkästään tilan koko, vaan tarkka taloudenpito sekä töiden hyvä suunnittelu ja toteutus ovat kannattavuuden ydinjuttuja.

Yhden luukun systeemillä

eTuurin tietotalossa Tuurissa on ProAgrian Etelä-Pohjanmaan ja siten myös Jenna Rantasen toimisto. Jenna Rantanen sanoo ProAgrian palvelujen olevan saatavana yhden luukun periaatteella. Palveluja on laaja skaala tilipalveluista ja tukihakukaavakkeiden täytöstä ruokinnan suunnitteluun, ja kaikkea niiden väliltä. Jotkut ovat ulkoistaneet ProAgrialle kaikki suunnittelua vaativat toiminnot ja paperityöt. Toiset teettävät sen osa-alueen, johon heillä ei ole aikaa tai tarvitsevat apuja.

  • Työni on ruokinnan ja navetan toimien suunnittelua siten, että elämillä on hyvät olosuhteet ja viljelijä saa mahdollisimman hyvän tuloksen. Eläinten tarpeet pitää huomioida ja rehujen käyttö suunnitella siten, että viivan alle jää +merkki. Toiminta pitää suunnitella niin, että omista resursseista saa mahdollisimman hyvän tuloksen.
  • Viljelijän on tärkeää tiedostaa omat voimavaransa. Työtaakan kanssa ei saa uupua. Työ maatiloilla vaatii itsesäätelyä, paljon suunnittelua ja organisointia, että työ ja toiminta ovat kestävällä perustalla.

Jenna Rantasen työkenttä on lähinnä Kuusiokuntien / Suomenselän alueella. Seutukunta on merkittävää nautakarja-aluetta, sekä maidon- että lihantuotannon sektoreilla. Viljelyn puolella uusia tuulia alueelle tuovat härkäpavun ja bambun viljely, joista jälkimmäisen menestymiseen on saatu lisää luottamusta.

Pro Agrian Tuurin toimipaikka on laajentunut hiljattain. Tuuri nähdään hyvänä solmukohtana tuoda palveluja viljelijöille, kun asioita voidaan hoitaa kauppareissun tai muun matkan yhteydessä.

Pro Agria

Etelä-Pohjanmaa

Tuurin palvelupiste

Tuurinkyläntie 2

63610 Tuuri

« Takaisin