Ilkka Sahi. (kuvaaja Heikki Helle)

Ilkka Sahi. (kuvaaja Heikki Helle)

Ilkka Sahi on vuoden lintulaskija

15.3.2023

BirdLife Suomi ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus ovat valinneet vuoden lintulaskijaksi lintuharrastaja Ilkka Sahin, joka on kunnostautunut erityisesti selvittämällä mökkikuntansa Ruoveden linnustoa.

Ilkka Sahi on aloittanut lintuharrastuksensa 1950-luvulla ja osallistunut jo silloin muun muassa Suomen talvilinnuston seurantaan. Tällä vuosituhannella Sahi on osallistunut aktiivisesti moniin valtakunnallisiin linnustonseurantoihin: talvilintulaskentojen ohella esimerkiksi pesimälinnuston linja- ja pistelaskentoihin sekä lintuatlaskartoitukseen – viimeksi mainittuun etelärannikolta Lapin perukoille asti.

Erityisenä kiinnostuksen kohteena Sahilla on ollut Pirkanmaan ja Ruoveden linnusto. Hän on tehnyt Ruoveden alueella muun muassa laajoja selkävesien ja rantojen linnuston kartoituksia ja toistanut lukuisia kunnan metsä- ja suoalueilla tehtyjä historiallisia laskentoja. Pitkälti Sahin työn ansiosta kaikki Ruovedellä sijaitsevat lintuatlasruudut selvitettiin Suomen kolmannessa lintuatlaksessa 2006–2010 erinomaisesti. Hän on myös aktiivisesti innostanut muita paikallisia harrastajia linnustonseurannan pariin.

Viime vuoden lopulla Sahi julkaisi kirjan Ruoveden linnustosta ja luonnosta. Kirjassa esitellään monipuolisesti, mitä erilaiset lintulaskennat ja esimerkiksi lintuharrastajien Tiira-lintutietopalveluun ilmoittamat havainnot kertovat Ruoveden linnustosta ja sen muutoksista. Kirjan keskeisenä teemana on linnuston suojelu ja se, miten maailmanlaajuinen luontokato, lintujen uhanalaistuminen ja ilmastonmuutos kytkeytyvät paikalliseen linnustoon.

Vuoden lintulaskija -palkinto jaettiin nyt seitsemännen kerran. Valinta julkistettiin valtakunnallisessa lintulaskijoiden tapaamisessa Orivedellä viime

« Takaisin