Kunnanjohtaja Teemu Puolijoen pohdinnan aiheisiin kuuluu myös se, miten työpaikoille, myös kuntaan saadaan riittävästi osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoen pohdinnan aiheisiin kuuluu myös se, miten työpaikoille, myös kuntaan saadaan riittävästi osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä.

Hyvän elämän edellytykset ovat kohdillaan Kuortaneella

25.11.2021

Peruselementteinä palvelut, asuminen, koulut, perusinfra ja luonto

Taisto Järvinen

Kuortaneella on investoitu merkittävän paljon siihen, että ihmisten elinolosuhteet olisivat kaikin puolin hyvässä järjestyksessä. Tavoitteissa on myös onnistuttu, siitä kertovat monet elämisen laatuun sidoksissa olevat asiat. Tilastoista voidaan poimia esimerkiksi väkiluvun lievä muuttovoitto sekä viimeisen tilaston 3,5 prosentin työttömyys.

Kuortaneen kunnanjohtaja Teemu Puolijoki sanoo, että kaikki keinot elämisen edellytysten hyväksi ovat olleet käytössä, ovat edelleen ja niitä päivitetään jatkuvasti.

- Kuortaneen ja koko maakunnan suhteellisen alhainen työttömyys on ollut esillä viime aikoina. Olemme iloisia siitä, että pitäjän työttömyys on jatkuvasti yksi maamme alhaisimpia. Kiitos siitä kuuluu tietenkin paljolti esimerkiksi paikallisille yrityksille.

- Hyvään työllisyystilanteeseen vaikuttavat myös monet muut seikat, kuten asumisen mahdollisuudet, perusinfra, palvelut sekä koulutuksen ja varhaiskasvatuksen tilanne ja olosuhteet. Oma vaikutuksensa on myös sijainnilla, luonnolla ja liikenneyhteyksillä, Teemu Puolijoki kiteyttää.

Peruspalvelut ovat Kuortaneella kunnossa. Kaupallisia palveluja on tarjolla, ja läheltä kauppoja löytyy lisää.

 

Koulut ajan tasalla

Erityisen hyvään malliin pitäjässä on rakennettu oppimisympäristö. Uusin saavutus on viime kesänä valmistunut Alvarin alakoulu. Kuperkeikan päiväkoti on valmistunut kahdeksan vuotta sitten. Lisäksi lukion laajennus on toteutettu hieman yli vuosi sitten.

  • Kuortaneen lukio ja siellä toimiva urheilulukio ovat varsin merkittävä toimija. Lukiolla on iso rooli kuortanelaisessa elämänmenossa. Lukiossa on nyt runsaat 220 opiskelijaa. Lähivuosina on urheilulukioon mahdollista saada lisää lajeja, jonka jälkeen opiskelijoita voisi olla noin 250.
  • Vahvuustekijä on myös Kuortaneen yläkoulun 9. luokan urheiluluokka. Yläkoulu on yksi Olympiakomitean urheiluyläkouluverkostoon päässeistä oppilaitoksista.
  • Kuortaneelta katsottuna hyvä asia on myös Sedun ja ammattikorkeakoulun sijainti melko lähellä ja hyvien kulkuyhteyksien etäisyydellä. Merkittävä kanava ammattiin on myös oppisopimuskoulutus, Teemu Puolijoki listaa.

Koulutus ja koulutukseen liittyvät asiat ovat Kuortaneella päivänpolttavia useissa yrityksissä vallitsevan työvoimapulan johdosta. Pulaa osaavasta työvoimasta on esimerkksi kuortanelaisilla metallialan yrityksillä. Osaavaa työvoimaa tullaan ilmeisesti tarvitsemaan myös tulevaisuudessa.

Kattava tonttitarjonta

Jos ovat työpaikka, palvelut ja koulutus tärkeitä hyvän elämän peruselementtejä, niin samaan kastiin voidaan luokitella myös asuminen ja asumisen olosuhteet. Kuortaneella ei asuntoja ole kovinkaan runsaasti myytävänä, mutta tonttitarjonta, etenkin omakotitonttien osalta sen sijaan on hyvä.

  • Kunnalla on myytävänä houkuttelevia omakotitontteja usealla eri alueella. Tonteista on erilaisia vaihtoehtoja. Myytävänä on myös omarantainen- ja muutama järvinäköalatontti. Hintataso on ostajaystävällinen.

Kuortaneen luonto on yksi vetovoimantekijä myös tonttimarkkinoilla, ja vaikuttaa osaltaan asuinpaikan valintaan.

Kuntakonserniin kuuluva Kuortaneen Yritystilat Oy hoitaa yritysten toimitiloihin liittyviä asioita. Kunnan yritystilat ovat tällä hetkellä pääosin täynnä, mutta yksityisillä toimijoilla on parhaillaankin tarjolla vapaata toimitilaa.

 

Vahva kulttuuri

Isossa roolissa Kuortaneella ovat henkinen ja fyysinen kulttuuri. Kuortanelainen terva on tuttu käsite vuosisatojen varrelta. Myös Suomen sodan historia ja Heikki Klemetin musiikki ovat historian merkkipaaluja. Toinen puoli kulttuuria on ruumiinkulttuuri. Kuortanelaisella urheilulla vankat perinteet. Urheiluopisto on tämän ajan lippulaiva pitämään fyysisen hyvinvoinnin lippua korkealla.

  • Ensi vuoden talousarvio valmistuu joulukuussa. Vuosi 2022 on viimeinen vuosi nykyisten sotepalvelujen järjestelyissä. Toimintojen merkitys muuttuu reilun vuoden kuluttua.
  • Tulevaisuudessa nousee yhä tärkeämpään rooliin kuntien yhteistyökyky, niin lähinaapurikuntien kuin hieman kaukaisempienkin kuntien kanssa.
  • Tärkeää on, että kunnan talous on kunnossa, jotta pystytään järjestämään kuntalaisille laadukkaat palvelut. Silloin on myös vetovoimaa kuntaan töihin ja asumaan, kunnanjohtaja Puolijoki sanoo.

« Takaisin