Ennakointi on paitsi turvallisuuden myös hyvän fiiliksen luomisessa a ja o. Ennakoiva tiellä liikkuja ottaa itsensä lisäksi myös muut liikkujat huomioon. Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen

Ennakointi on paitsi turvallisuuden myös hyvän fiiliksen luomisessa a ja o. Ennakoiva tiellä liikkuja ottaa itsensä lisäksi myös muut liikkujat huomioon. Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen

Hyvä fiilis liikenteessä vaikuttaa myös turvallisuuteen

29.10.2020

Liikenneturvan selvityksen mukaan kuusi kymmenestä kokee, että liikenteessä on pääosin hyvä tunnelma ja sopuisa meno. Ihmisten käyttäytyminen perustuu liikenteessä liikennesääntöihin, vuorovaikutukseen sekä oman ja muiden toiminnan ennakoitavuuteen. Tien päällä teemme tulkintoja toisten liikennekäyttäytymisestä ja negatiiviset tunteet saattavat nousta joskus pintaan. Liikenneturva muistuttaa, että jokainen voi tuo tuoda lisää hyvää fiilistä liikenteeseen.

Liikenneturvan selvityksen mukaan* kuusi kymmenestä kokee, että liikenteessä on pääosin hyvä ja sopuisa tunnelma. Täysin eri mieltä väittämän kanssa oli 5 % vastanneista ja osittain eri mieltä oli vajaa kolmannes. Liikenneturvan suunnittelija Jyrki Kaistinen pitää tulosta odotetunlaisena. 

”Tarkoituksellinen huono käytös liikenteessä on harvinaista. On hyvä tiedostaa, että ihmiset tulkitsevat toistensa käytöstä liikenteessä usein väärin. Jos toinen törttöilee, se tulkitaan helposti negatiivisen kautta henkilön pysyväksi ominaisuudeksi. Kun taas itselle tapahtuu vastaava moka, se tulkitaan tilannetekijöillä ja perustellaan sattumaksi”, Liikenneturvan Kaistinen korostaa.

Ihminen voi itse vaikuttaa tulkitseeko ympäristöään positiivisen vai negatiivisen kautta. Negatiivisen ajattelun ongelma on, että neutraalitkin tapahtumat saatetaan tulkita kielteisesti uhkina. Emme kuitenkaan voi tietää mitään toisten liikkujien toiminnan syistä - suurin osa tulkinnasta on siis mielikuvituksemme tuotetta. Edullisempaa sekä itselle että toisille olisikin tulkita muiden toimintaa neutraalisti tai myönteisesti.

Kaistinen korostaa, että liikenteessä on ehdottoman tärkeää säilyttää maltti. Jos tunnekuohu valtaa mielen, on hillittävä itsensä niin, ettei aggressio vaikuta liikenteessä toimimiseen ja vaaranna muita. Kiukunpuuska laantuu nopeasti, jos siihen ei jää vellomaan.

"Ehkä ihmisilläkin pitäisi olla sen verran automaatiota järjestelmässään, että jokaisen oma tunteiden hallinnan ”adaptive cruise control” menisi päälle aina, kun astuu liikenteeseen", Kaistinen pohtii.

« Takaisin