Akuuttihoitotyössä ajantasainen tietotaito on ensiarvoisen tärkeää.

Akuuttihoitotyössä ajantasainen tietotaito on ensiarvoisen tärkeää.

Hoitoalallakin kannattaa päivittää osaamistaan

14.10.2021

Hoitoalallakin kannattaa päivittää osaamistaan

 

Hoitotyö kehittyy jatkuvasti, ja tekijöiden on pysyttävä mukana. Työnantajalle erikoistumiskoulutus on sijoitus tulevaisuuteen.

 

Tulevaisuus on moniosaajien myös sote-alalla. Yksistään digitaalisuus on ottanut viime vuosina huiman harppauksen, ja teknologian käyttäminen hoitotyön apuna yleistyy koko ajan.

Vaikka plakkarissa olisi käypä tutkintotodistus, lisäkoulutuksella kannattaa syventää ja päivittää tietotaitoaan. Myös laki velvoittaa hankkimaan riittävästi täydennyskoulutusta: esimerkiksi sairaanhoitajaliiton suositus on vähintään kuusi täydennyskoulutuspäivää vuodessa.

Vaasan ammattikorkeakoulun erikoistumiskoulutukset tarjoavat sote-alalla uusimpien virtausten mukaista tietoa. Koulutusten laajuus on aina vähintään 30 opintopistettä, ja ne on suunnattu soveltuvan korkeakoulun suorittaneille.

Tällä hetkellä haku on auki akuuttihoitotyön ja kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutuksiin. Molemmissa hakuaikaa on lokakuun loppuun saakka.

Akuuttihoitotyössä on oltava nopea mutta tarkka

Erikoistumiskoulutus avaa sote-alan ammattilaiselle uusia ovia oman alansa asiantuntijana. Hän syventää akuuttihoitotyön osaamistaan ja pystyy hyödyntämään sitä eri tehtävissä, työyhteisöissä ja verkostoissa.

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa.

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille, jotka haluavat kehittää akuuttihoitotyön osaamistaan. Opinnot alkavat syksyllä ja päättyvät keväällä 2022. Ne suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa, ja ne voidaan suorittaa työn ohessa. Yhteisiä opintopäiviä on kaksi kuukaudessa.

– Ammattilaisen täytyy pystyä soveltamaan tietoja käytäntöön ja pohtimaan hoitotyön kehittämistä. Tärkeä osa-alue on myös eri alojen tietojen kriittinen tarkastelu ja soveltaminen sekä potilasturvallisuus, sanoo hoitotyön lehtori Miia Joensuu.

Teknologia palvelee ihmistä

Juuri nyt avoinna on myös kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus. Se on tarkoitettu työelämässä jo kokemusta saaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, sosionomeille, fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille ja muille kotihoidon asiantuntijoille, joilla on soveltuva korkeakoulututkinto. Jos tiedot ja valmiudet ovat riittävät, koulutukseen voi päästä myös ilman korkeakoulututkintoa.

– Tulevaisuuden hoitotyössä digitaalisuus on läsnä ihan tavallisessa arjessa. Esimerkiksi ikääntyneiden kotihoidossa hoitaja voi olla yhteydessä asiakkaaseen etäyhteydellä, tarkkailla vointia, muistuttaa lääkityksestä ja hyödyntää kotona olevasta teknologiasta saatavaa tietoa esimerkiksi verensokerin tai verenpaineen seurannassa, sanoo erikoistumiskoulutuksesta vastaava hoitotyön lehtori Sanna Saikkonen.

Koulutus kestää kolme lukukautta, eli se alkaa tammikuussa 2022 ja päättyy keväällä 2023. Toteutus on kokonaan verkko-opintoina.

 
 

« Takaisin