Herkkää arkea -uutuuskirja

15.3.2023

Herkkää arkea -uutuuskirja etsii tapoja, miten erityisherkkä jaksaa työpaikalla, opinnoissa ja harrastuksissa

 

Herkkää arkea -kirja tarjoaa tietoa, ymmärrystä ja vertaisnäkökulmia erityisherkkien arkeen: miten hallita arjen kuormitustekijöitä ja tukea omaa jaksamista?

Arjen pirstaleisuus ja ärsyketulva kuormittavat useimpia meistä, mutta aivan erityisesti ne hengästyttävät herkkää ihmistä. Olenko huono työntekijä, vanhempi tai ystävä, jos väsyn asioista, joita muut eivät tunnu edes huomaavan? Erityisherkän on tärkeä löytää omat tapansa toimia työyhteisössä, opinnoissa tai vaikkapa harrastusryhmissä, kasvatustieteilijät Laura-Maria Hyttinen ja Anna Lepistö muistuttavat uutuuskirjassaan Herkkää arkea – Erityisherkkänä työssä ja vapaalla.

 Kirjassa pohditaan erityisherkän arkea kodin ulkopuolella. Miten olla herkkänä itsenään siellä, missä yksilöön kohdistuu eniten vaateita muiden taholta? Hyttinen ja Lepistö etsivät tapoja, miten arjen kuormitustekijöitä voisi taklata ennalta, ja miettivät, millaiset asiat tukevat jaksamista.

« Takaisin