Etelä-Pohjanmaalle ennustetaan normaalia kelirikkoa.

Etelä-Pohjanmaalle ennustetaan normaalia kelirikkoa.

Etelä-Pohjanmaalle ennustetaan normaalia kelirikkoa

8.4.2021

Kulunut talvi on ollut sorateille kelirikon hoidon kannalta keskimääräistä helpompi. Lämpötilan pysyessä pakkasen puolella sorateille ei pääse syntymään lämpötilan vaihteluista johtuvaa sulamis- ja jäätymisreaktiota, joka aiheuttaa kelirikkoa talviaikaan. Ylimääräinen kelirikkomurskeiden käyttö on näin pysynyt kohtuullisena.

Syksyn suurten sademäärien takia soratiet jäätyivät märkinä, ja teiden pintakerroksissa on tämän takia sitoutuneena runsaasti vettä. Tämä voi aiheuttaa sorateille kelirikkoa ja painorajoitusten asettamista, mitkä vaikeuttavat teillä liikennöintiä ja etenkin raskasta liikennettä.

Maakuntien eri alueilla olosuhteet kelirikon muodostumiselle ovat erilaisia. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla soratiet ovat päässeet jäätymään hieman kosteimpina kuin Etelä-Pohjanmaan alueella, tästä syystä kelirikko ennusteissa on hieman vaihtelua. Paikallisesti tien kosteana pysymiseen vaikuttaa myös alueen maaperä. Kelirikko riippuu kuitenkin hyvin paljon kevään tulevista säistä ja alueilla voi esiintyä voimakasta paikallista vaihtelua.

Kelirikko voi olla joko tien pintakerroksiin rajautuvaa pintakelirikkoa, tai syvemmälle tierakenteeseen ulottuvaa tien runkokelirikkoa. Pintakelirikossa tien pinta pehmenee tai liejuuntuu, kun taas runkokelirikko voi aiheuttaa laajempia kantavuuspuutteita ja aiheuttaa näin ongelmia etenkin raskaalle liikenteelle.

Raskaat kuljetukset kannattaa ajoittaa kelirikkoa edeltävään tai sen jälkeiseen aikaan. Tien käyttäjien tulee sopeuttaa ajonopeutensa olosuhteiden mukaan kelirikon edellyttämälle tasolle.

Painorajoitetuilla teillä sallitaan kuitenkin joitakin rajoitusten ylittäviä liikennöintejä, joita ovat muun muassa hälytys- ja tienpitoajoneuvot, reittiliikenteen linja-autot, elintarviketuotannon kuljetukset, talousjätteiden kuljetukset, energiahuollon kuljetukset, myymäläautoliikenne sekä kauppojen päivittäistavarakuljetukset.

« Takaisin