Tommi Koivulla ja Susanna Sandhulla on suunnitelmissa kirjoittaa jatkoa kirjalle, seuraavan kirjan teema on jo olemassa.

Tommi Koivulla ja Susanna Sandhulla on suunnitelmissa kirjoittaa jatkoa kirjalle, seuraavan kirjan teema on jo olemassa.

Elämisen arvoista -kirja herättää ajattelemaan

16.2.2017

Elämisen arvoista -kirja herättää ajattelemaan

Mika Hankaniemi

Härmän kuntokeskuksessa työkavereina toimivat lääkäri Tommi Koivu ja psykologi Susanna Sandhu Ylihärmästä ovat kirjoittaneet kirjan, joka pysäyttää ja ohjaa ihmistä punnitsemaan omia arvojaan ja elämään niiden mukaan. Elämisen arvoista -kirjaa ei ole siis suotta kehuttu.

- Halusimme kirjallamme rohkaista ihmisiä pohtimaan oman elämänsä arvoja ja sen jälkeen tekemään omien arvojen mukaisia, itselle tärkeitä tekoja. Uskomme, että silloin elämä tuntuu mielekkäältä ja omalta, kun sitä eletään omien arvojen mukaisesti. Lopulta, ainoa minkä voimme valita, on omat teot. Emme voi valita toisten ihmisten tekoja, emme voi hallita omia tunteitamme, mutta voimme aina päättää, mitä itse teemme. Totesimme, että arvo ilman tekoja on merkityksetön. Yksinkertaistettuna voisi todeta, että arvot ovat tekoja, koska niissä ne tulevat esiin. Yksi konkreettinen esimerkki on ajankäyttö. Ihminen käyttää aikaa siihen, mitä hän pitää oikeasti tärkeänä.

Tommi kokee kirjoittamisen selkeyttävän omiakin ajatuksia, se antaa rohkeutta toimia omien

arvojen mukaisesti ja tarttua itselle tärkeisiin asioihin. Hänen kertoo ihmisten elävän usein "sitku-elämää", jossa odotetaan sitä, että kaikki esteet poistuisivat, että voisin alkaa elää ja toteuttaa itseäni.

- ”Sitku lapset on isoja, sitku lainat on maksettu, sitku tämä vaiva helpottaa, sitku töissä on vähän vähemmän kiire, sitku pääsen eläkkeelle, sitten elän ja toteutan unelmiani.” Vanhat ihmiset sanovat usein niin, että ”Ei harmita tippaakaan ne asiat, mitä tuli tehtyä, mutta harmittaa vietävästi ne asiat, mitkä jäivät tekemättä!”

- Puhumme kirjassamme unelmista, ja haluamme kannustaa ihmisiä unelmoimaan, koska unelmat saattavat johtaa meidät arvojemme äärelle. Me unelmoimme asioista, jotka ovat meille tärkeitä. Pelkkä unelma ei silti riitä, vaan sen eteen täytyy tehdäkin jotain, että se voisi toteutua.

Kirjassa olevat tehtävät auttavat myös lukijaa omien arvojen kirkastamisessa.

- Emme halunneet tukehduttaa lukijaa miljoonallaseitsemällä tehtävällä, vaan valitsimme vain muutamia tehtäviä, joita olemme käyttäneet vuosikausia ja jotka olemme hyväksi todenneet. Kirjan lukeminen ei kuitenkaan edellytä tehtävien tekemistä. Osa lukijoistamme ovat sanoneet, että tehtävät ovat olleet kirjan paras anti, ja he ovat saaneet niistä paljon pohdiskeltavaa omassa elämäntilanteessaan.

- Tämä kirja on kirjoitettu yhdessä alusta loppuun, ja oikeastaan se on kirjoitettu moneen kertaan yhdessä. Teksti syntyi usein esimerkiksi niin, että Susanna saattoi laittaa minulle arkikiireiden keskeltä viestinä muutaman ajatuksen, joita minä sitten työstin ja lähetin takaisin, ja sitten teksti katsottiin vielä yhdessä läpi. Meillä oli hyvin samanlainen ajatus siitä, mistä haluamme kirjoittaa, ja millä tavalla. Kirja syntyi keskusteluista ja ystävyydestä, ja se on kirjoittajiensa näköinen.

« Takaisin