Digivalmiuksia yrittäjän arkeen

13.3.2024

Digivalmiuksien kehittämistä ja ymmärryksen lisäämistä digitalisaation soveltamisesta tarvitaan edelleen yrityskentällä. Tekoäly on ilmaantunut vauhdilla keskuuteemme ja sen hyödyntäminen vaatii uudenlaista osaamista. Tekoäly toimii tukiälynä ja tarjoaa yrityksille tukitoimintojen optimointia ja automatisointia. Yrittäjälle suurin hyöty tekoälyn hyödyntämisestä tulee tehokkuuden lisääntymisessä ja ajansäästössä. Digitalisaatiokehityksen keskiössä oleva alustatalous haastaa perinteisillä toimialoilla toimivia yrityksiä ja muuttaa liiketoimintaympäristöä. Alustatalouden vaikutuksia yhteiskunnassa voidaan nähdä muun muassa kuluttajien ostokäyttäytymisen, työnteon, yritysten, verotuksen ja pankkitoimialan sekä terveydenhuollon ja koulutuksen muuttumisessa. Digitaalisessa ympäristössä toimiminen edellyttää myös yhä enemmän osaamista kyber- ja tietoturvallisuusasioiden hallinnassa. Jokaisessa yrityksessä, pienemmissäkin olisi hyvä miettiä, että millaisia mahdollisuuksia tekoäly ja alustatalous tuovat omalle liiketoiminnalle. Lisäksi on hyvä varmistaa, että kyber- ja tietoturva-asiat ovat kunnossa. 

Suomen Yrittäjäopisto järjestää vuoden 2024 aikana käytännönläheisiä ja maksuttomia verkkotyöpajoja tekoälyn hyödyntämisestä, alustatalouden mahdollisuuksista sekä tieto- ja kyberturvallisesta arjesta yritystoiminnassa. Verkkotyöpajat ovat suunnattu erityisesti Etelä-Pohjanmaalla toimiville yksin- ja mikroyrittäjille, yrittäjyyttä suunnitteleville ja yritysneuvonnan parissa toimiville. Käytännössä ne ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. Hankkeen tulevista tapahtumista saat tietoa osoitteesta https://www.syo.fi/digialy-kayttoon-hanke/  sekä Yrittäjäopiston somekanavista. Verkkotyöpajat ovat osa Digiäly käyttöön -hankkeen toimenpiteitä, joille Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt EU:n maaseuturahoitusta.

« Takaisin