Markku Hedman

Markku Hedman

ASUMISEN TULEVAISUUTTA TEHDÄÄN NYT

17.6.2015

Markku Hedman

Lakea Oy järjesti Seinäjoella seminaarin, jossa visioitiin asumisen kehittymistä puuelementtirakentamisen ja asukasnäkökulman kannalta katsottuna. Tilaisuudessa esiteltiin myös uusi sovellus, jolla parannetaan asumisen vuorovaikutteisuutta.

Olemme kaikki tulevaisuuden asuntojen käyttäjiä, ja suuri osa meistä myös tietää mitä asumiseltaan haluaa. Käyttäjän mukaan ottaminen suunnitteluprosessiin varmistaa, että pystymme luomaan juuri sellaisia asuntoja kuin tulevaisuudessa tarvitaan, totesi Lakean toimitusjohtaja Keijo Ullakko Asumisen tulevaisuus –seminaarin avaussanoissaan tänään Framilla.

Ullakko korosti puheessaan myös innovatiivisuuden merkitystä yrityksen johtamisessa. Vain optimistinen ajattelu ja jatkuva kehittäminen takaavat yrityksen menestymisen ja kasvun mahdollisuuden.

 

"Kestävä rakentaminen on tulevaisuuden asumisen tärkein tavoite"

 

Seminaarin alkuun professori Markku Hedman alusti tulevaisuuden näkymiä pohtimalla miten asuntoja voidaan rakentaa kestävän kehityksen mukaisesti ja samalla turvata ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi.

 

"ModuLakea- hankkeen loppujulkaisu vastaa alan tarpeisiin"

Tutkija Sini Kotilainen esitteli Lakea Oy:n tilaaman ModuLakea –hankkeen ja loppujulkaisun teemoja. Loppujulkaisussa tarkastellaan asukaslähtöistä puutilaelementtirakentamista asuinympäristön, asuinrakennuksen ja asunnon tasoilla. Kotilainen kiteytti selvityksen sisältöä neljään osa-alueeseen:

1)   Luo katsauksen puutilaelementtikerrostalorakentamiseen

2)   Valaisee joustavan puutilaelementtikerrostalon mahdollisuuksia

3)   Luo näkökulmia asukaslähtöisyyteen

4)   Summaa tulevia  kehitystarpeita

 

"Uudenlainen asukasaktivismi nojaa paikallisuuteen"

Asukasvaikuttamisen ajankohtaisiin näkymiin paneutui Tampereen yliopistossa tutkimusta tekevä YTT Jarmo Rinne. Hän kertoi käynnissä olevan tutkimuksen pohjalta mitä tämän päivän asukasaktivismi on ja miten sen avulla voidaan vaikuttaa asuin- ja elinympäristön parantamiseen ja vuorovaikutteisen yhteisöllisyyden syntymiseen.

"Lakean Kotikanava lisää asumisen vuorovaikutteisuutta"

Seminaarin päätteeksi tulosyksikön päällikkö Andreas Paschinsky esitteli Lakean ja Anvia Oyj:n yhteistyössä kehittämän helppokäyttöisen sovellusratkaisun, jonka tavoitteena on lisätä vuorovaikutteista viestintää asukkaiden ja yhtiön kesken.

Lakean Kotikanava -sovellus sisältää kaikki asuntoon ja sen laitteisiin liittyvät käyttöohjeet digitaalisessa muodossa. Ohjeet voivat olla kuvia, tekstiä tai videoita.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Keijo Ullakko, Lakea Oy, puh. 040 549 7250 Professori, arkkitehti SAFA Markku Hedman, Tampereen teknillinen yliopisto, puh. 040 702 4884 Tutkija, arkkitehti SAFA Sini Kotilainen, Tampereen teknillinen yliopisto, puh. 040 849 427 Tutkija, YTT Jarmo Rinne, puh. 044 5900 0300 Tulosyksikön päällikkö Andreas Paschinsky, Anvia Oyj, 040 8465 017 www.lakea.fi

« Takaisin